برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی عوامل موثر بر فعالیت سرمی آنزیمهای آلکالین فسفاتاز و آمیلاز در گاوهای شیری تازه زا و پرتولید

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: تاجيك جواد*,تاجيك تهمينه
 
 *گروه علوم درمانگاهي، دانشکده دامپزشکي دانشگاه شهيد باهنر کرمان
 
عنوان همایش: كنفرانس زيست شناسي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه شهيد باهنر كرمان، انجمن زمين شناسي ايران
زمان:  1391دوره 17
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي عوامل موثر بر فعاليت آنزيمهاي آلکالين فسفاتاز و آميلاز در سرم خون گاوهاي شيري تازه زا و پرتوليد، از 199 گاو (شامل 79 گاو تازه زا و 120 گاو پرتوليد) که بصورت تصادفي در ده گاوداري انتخاب شده بودند نمونه خون گرفته شد و ميزان فعاليت آنزيمهاي آلکالين فسفاتاز و آميلاز اندازه گيري شد. فعاليت سرمي آنزيمهاي آلکالين فسفاتاز و آميلاز بين گاوهاي تازه زا و پرتوليد اختلاف معني داري نداشت (p<0.05). همبستگي معني داري بين آنزيم آلکالين فسفاتاز و سن دامهاي نمونه گيري شده وجود داشت (p<0.01، r=-0.267). در گروه گاوهاي پرتوليد همبستگي نسبتا معني دار بين آنزيم آميلاز سرم و توليد شير در دوره شيرواري قبلي (p=0.07، r=0.249) و بين آلکالين فسفاتاز سرم و BCS دامها (p=0.08، r=0.159) وجود داشت. با شناخت عوامل موثر بر ميزان فعاليت سرمي آنزيمهاي آلکالين فسفاتاز و آميلاز در خون گاوهاي شيري مي توان بطور موثرتري از اندازه گيري فعاليت اين آنزيمها براي تشخيص بيماريها استفاده نمود.

 
کلید واژه: آلکالين فسفاتاز، آميلاز، گاو شيري تازه زا و پرتوليد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 133   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی