برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر یک نوبت تمرین قدرتی بر برخی شاخص های التهابی پسران ورزشکار و غیر ورزشکار

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بحريني پور محمدعلي*,معرفتي حميد
 
 *دانشگاه فني و حرفه اي، دانشكده شهيد چمران كرمان
 
عنوان همایش: كنفرانس زيست شناسي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه شهيد باهنر كرمان، انجمن زمين شناسي ايران
زمان:  1391دوره 17
 
 
چکیده: 

هدف تحقيق: اين پژوهش با هدف مطالعه تاثير انقباض هاي برونگرا بر برخي نشانه هاي التهابي و آسيب عضلاني جوانان پسر ورزشکار و غير ورزشکار بود. روش تحقيق: 12 پسر ورزشکار و 12غير ورزشکار انتخاب شدند که در جلسه آزمون هر فرد 50 انقباض برونگرا با 85% حداکثر قدرت بيشينه درونگراي خود در 5 ست 10 تايي انجام داد. براي ارزيابي شاخص هاي التهابي از آزمودني ها در 3 مرحله يعني پيش، نيم و 24 ساعت پس از اتمام برنامه فعاليت ورزشي خون گيري به عمل آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آماري تحليل واريانس با اندازه گيري هاي مکرر براي مقايسه تغيير در گروه ها و از آزمون T مستقل براي مقايسه دو گروه استفاده شد. يافته ها: نتايج حاکي از آن است که يک نوبت فعاليت برونگراي قدرتي باعث اختلاف معني داري در سطح CRP و CKMM سرم در 5/0 و 24 ساعت بعد از آزمون نسبت به قبل از آزمون در گروه ها شد. نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد فعاليت ورزشي برونگراي قدرتي باعث فشار روي برخي قسمت هاي سيستم ايمني و آسيب عضلاني (CKMM،CRP) در ورزشکاران و غير ورزشکاران جوان مي شود، به همين دليل استفاده از چنين برنامه هايي در تمرينات افراد جوان بايد با احتياط بيشتري صورت پذيرد.

 
کلید واژه: فعاليت ورزشي برونگراي قدرتي، فاکتورهاي التهابي CRP و CKMM
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 74   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی