برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

القاء تغییرات در لیپیدومیکس مغزی توسط انسداد دو طرفه شریان کاروتید مشترک به صورت متناوب و منقطع

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فائزي معصومه*,بيگدلي محمدرضا,قاسم پور عليرضا
 
 *دانشکده علوم زيستي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس زيست شناسي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه شهيد باهنر كرمان، انجمن زمين شناسي ايران
زمان:  1391دوره 17
 
چکیده: 

هدف: مطالعات اخير پيشنهاد مي کند که پيش شرطي سازي ايسکمي مي تواند منجر به کاهش آسيب مغزي ايسکمي در تحمل به ايسکمي بشود. در اين مطالعه ما قصد داريم تغييرات در ليپيدوميکس مغزي را در جريان پيش شرطي سازي ايسکمي منقطع و متناوب پيشنهاد کنيم.
روش: رت ها به سه گروه آزمايشي تقسيم شدند: در گروه اول انسداد هردو شريان کاروتيد مشترک به صورت سه بار و هر بار به مدت 3 دقيقه (منقطع) اعمال شد. در گروه دوم، انسداد هر دو شريان کاروتيد مشترک به صورت يک بارو به مدت 9 دقيقه اعمال شد(متناوب).گرو سوم به عنوان گروه شم انتخاب شدکه تحت شرايط استرس جراحي بدون ايسکمي قرار گرفتند. ليپيدوميکس مغزي در هر سه گروه اندازه گيري شد...

 
کلید واژه: پيش شرطي سازي ايسمکي، ليپيدوميکس مغزي، ايسکمي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 71   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی