برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی و مقایسه وضعیت روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی در شهر رویش

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سعادتي محمدصادق*
 
 *
 
عنوان همایش: همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

اين تحقيق با عنوان بررسي و مقايسه وضعيت رواني مادران کودکان عقب مانده ذهني و مادران کودکان عادي مي باشد که در آن به بررسي بعد اضطراب، افسردگي و حساسيت در روابط بين فردي دو گروه مادران، پرداخته شده است. اين تحقيق از نوع ميداني و به روش پيمايشي است. جامعه آماري اين تحقيق کليه دانش آموزان عقب مانده ذهني است که در مرکز آموزش کودکان استثنايي شهر رويش در سال 87 -86 مشغول تحصيل بوده که مجموعا 70 نفر مي باشد همچنين گروهي از مادران عادي که از نزديکان و آشنايان انتخاب شده است. روش نمونه گيري نيز بصورت تصادفي ساده مي باشد که در نهايت 30 نفر انتخاب شدند. وسيله جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق، پرسشنامه محقق ساخته حاوي 10 سوال است. اين تحقيق شامل 3 سوال پژوهشي است که به شرح زيرمي باشد
(1
آيا مادران کودکان عقب مانده ذهني نسبت به مادران کودکان عادي از اضطراب بيشتري برخوردارند.
(2 آيا مادران کودکان عقب مانده ذهني نسبت به مادران کودکان عادي از افسردگي بيشتري برخوردارند؟
(3 آيا مادران کودکان عقب مانده ذهني نسبت به مادران کودکان عادي ميزان حساسيت بيشتري در روابط بين فردي برخودارند؟
فرضيه هاي اين تحقيق نيز به شرح زير مي باشد؟
(1 مادران کودکان عقب مانده ذهني از ميزان اضطراب بيشتري نسبت به مادران کودکان عادي برخوردارند؟
 (2مادران کودکان عقب مانده ذهني از ميزان افسردگي بيشتري نسبت به مادران کودکان عادي برخودارند.
 (3مادران کودکان عقب مانده ذهني از ميزان حساسيت بيشتري در روابط بين فردي نسبت به مادران کودکان عادي برخودارند.
با توجه به نتايج تحقيق بين شغل همسر و ميزان اضطراب مادران کودکان عقب مانده رابطه معني داري وجود دارد که در اين خصوص، مادراني که همسران آنها کارمند هستند در سطح حساسيت مرضي و آنها که همسرانشان بيکار و يا کارگر يا هنرمند هستند در سطح سالمند و بين سطح تحصيلات همسر، تعداد ديگر فرزندان تعداد فرزندان عقب مانده ديگر اينکه فرزند عقب مانده چندمين فرزند است و رضايت يا عدم رضايت از فرزند و وضعيت رواني مادران کودکان عقب مانده رابطه معني داري نمي باشد. همچنين با توجه به تحليل داده ها و آزمون فرض ها بين سطح تحصيلات مادران و حساسيت آنها در روابط بين فردي رابطه معني داري وجود دارد که بالاترين ميزان مربوط به مادراني است که سوادي در حد خواندن و نوشتن دارند که در سطح سالم و مادران ليسانس با کمترين فراواني در حد حساسيت مرضي هستند و بين شغل مادر سن ماد هنگام تولد فرزند و نسبت وي با همسر قبل از ازدواج با وضعيت رواني اين مادران رابطه معني دار نمي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 147   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی