برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه بین سلامت روان و سرسختی روان شناختی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شيربيم زهرا,سوداني منصور,شفيع آبادي عبداله
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

در اين پژوهش رابطه بين سلامت روان و سرسختي روان شناختي دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران مورد بررسي قرار گرفت. نمونه پژوهش شامل 148 نفر از دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران، که در سال تحصيلي 1386- 87 مشغول به تحصيل بودند، به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. در پژوهش حاضر براي گردآوري داده ها از پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ-28) و پرسشنامه سرسختي روان شناختي(AHI)  استفاده شد. نتايج حاصل از تحليل داده ها با استفاده از روشهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، و رگرسيون چند متغييري نشان داد که که بين سلامت روان و سرسختي روان شناختي دانشجويان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. به عبارت ديگر، افزايش سلامت روان دانشجويان، افزايش سرسختي روان شناختي آنان را بدنبال داشته است. و بين مولفه هاي سلامت روان (نشانگان جسماني، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعي، افسردگي) با سرسختي روانشناختي دانشجويان رابطه منفي معناداري وجود دارد. سطح معنا داري در پژوهش حاضرα<0.05  مي باشد.

 
کلید واژه: سلامت روان، سرسختي روان شناختي، دانشجويان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 120   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی