نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

استفاده از پالینومورفها در بیواستراتیگرافی و تعیین محیط رسوبی سازند گورپی در برش دره شهر، جنوب شرق ایلام

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رباني جواد*,قاسمي نژاد ابراهيم
 
 *دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش انجمن ديرينه شناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن دیرینه شناسی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
زمان:  1387دوره 2
 
چکیده: 

سازند گورپي يكي از مهمترين سازندهاي حوضه رسوبي زاگرس به شمار مي رود كه به لحاظ پتانسيل سنگ منشا و حفظ شدگي خوب مواد آلي در آن مورد توجه بسياري از پالينولوژيستها قرار گرفته است. نانوفسيلهاي آهكي اين سازند در برش دره شهر، سن انتهاي سانتونين بالايي تا انتهاي دانين را مشخص مي كند. مرز بين كرتاسه و ترشيري K-T در اين منطقه با توجه به وجود زون P0 فرامينيفرهاي پلانكتونيك، به صورت پيوسته مي باشد. محيط رسوبگذاري سازند گورپي در اين برش با توجه به رخساره هاي ميكروسكپي، فراواني بالاي ميكروفسيلهاي پلانكتونيك (فرامينيفرهاي پلانكتونيك و نانوفسيلهاي آهكي) بر مبناي تقسيم بندي فلوگل 2004 درياي باز Open marine مي باشد. وجود برخي از سيستهاي داينوفلاژله شاخص محيطي نيز محيط عميق يا درياي باز Open marine را براي اين سازند مشخص مي كند. به منظور انجام مطالعات پالينواستراتيگرافي و پالينوفاسيس بر روي سازند گورپي در اين برش پس از انجام مراحل آماده سازي نمونه ها به روش استاندارد، 200 اسلايد پالينولوژيکي تهيه و مطالعه گرديد. در نهايت زونهاي داينوسيستي تفکيک و با زونهاي نانوفسيلي تطابق داده شد. پس از شمارش سه گروه عمده مواد آلي موجود در اسلايدها، داده هاي به دست آمده بر روي دياگرام مثلثي Tyson 1993 پلات شد و در نتيجه 3 رخساره پالينولوژيکي :IV: Shelf to basin transition, VII-VIII: Distal dysoxic-anoxic shelf, IX: Distal suboxic-anoxic basin تعيين گرديد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 59   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی