برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مدل سازي حركات و محاسبه مقاومت شناور تندرو كاتاماران با استفاده از نرم افزار مدل سازي حركات شش درجه آزادي سازه هاي شناورو مغروق در جريان لزج همراه با سطح آزاد

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پناهي روزبه,جهانبخش ابراهيم,كريمي محمدحسين,ناطقي حسينعلي,سيف محمدسعيد*
 
 *دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي شريف
 
عنوان همایش: همايش صنايع دريايي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مهندسی دریایی ایران
زمان:  1386دوره 9
 
 
چکیده: 

در اين مقاله با استفاده از گسسته سازي حجم محدود بر روي شبكه شش وجهي و چيدمان هم مكان، معادلات اساسي حاكم بر جريان سيال حل شده و توزيع سرعت و فشار به روش گام جزيي محاسبه گرديده اند. به منظور شبيه سازي سطح آزاد، از معادله انتقال نسبت حجمي دو فاز (آب و هوا) استفاده گرديده است. در ادامه و با محاسبه نيروها و گشتاورهاي وارد بر سازه، معادلات حركت جسم صلب حل شده و جابجايي هاي آن محاسبه مي شوند. با استفاده از استراتژي شبكه متصل به جسم، جابجايي هاي بدست آمده در هر گام زماني بر روي شبكه محاسباتي نيز اعمال گرديده و بدين ترتيب حركات سازه در طول زمان ثبت مي گردند. با توجه به بررسي هاي گسترده صورت گرفته در رابطه با صحت و دقت در الگوريتم ارايه شده و نرم افزار تهيه شده - در هر يك از بخش هاي آن هم اكنون، به خوبي امكان استفاده از آن به منظور مدل سازي حركات شش درجه آزادي سازه هاي شناور و مغروق وجود دارد. بر اين اساس، در مقاله حاضر حركات شناور تندرو كاتاماران همراه با شكل بدنه توليد كننده نيروي بالابرنده، در هنگام پيشروي در آب ساكن (تغيير موقعيت قائم مركز جرم و زاويه تريم) در سرعت هاي مختلف مدل سازي شده و مقاومت آن محاسبه گرديده است. مقايسه نتايج عددي بدست آمده با نتايج آزمايشگاهي موجود، بيان گر توانايي مدل سازي هاي انجام شده مي باشد.

 
کلید واژه: محاسبه مقاومت، شناور كاتاماران، ديناميك سيالات محاسباتي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 108   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی