نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی کمانش بال شاهتیر طولی و تعیین بهترین مدل محاسباتی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شريفي زينب*,رهبررنجي احمد
 
 *دانشكده كشتي سازي و صنايع دريايي، دانشگاه صنعتي اميركبير
 
عنوان همایش: همايش ملي صنايع دريايي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مهندسي دريايي ايران
زمان:  1386دوره 9
 
چکیده: 

استحكام كمانشي شاهتير، نقش مهمي را در استحكام كمانشي كل سازه كشتي ايفا مي كند. روابط تئوري موجود در اين زمينه نظير روابط كمانش ورق تيموشنكو و آيين نامه نتايج چندان دقيقي را در پي ندارد، چراكه شرايط واقعي تكيه گاهي در سازه، با آنچه كه منابع فوق در نظر مي گيرند، متفاوت است. اين مقاله با بررسي شرايط تكيه گاهي مختلف، روشي جديد را براي محاسبه ضرايب كمانش در بال شاهتيرهاي طولي در معرض تنش فشاري تك محوري يكنواخت، ارايه مي دهد. براي اين منظور بال يك شاهتير با نسبتهاي ابعادي مختلف به صورت يك صفحه مسطح در نرم افزار ANSYS شبيه سازي شده ا ست. در مرحله بعد مدل كامل شاهتير و ورق متصل به آن در نرم افزار مورد بررسي قرار گرفته است. سپس نتايج حاصله با نتايج به دست آمده از روابط تيموشنكو و آيين نامه GL 2004 مقايسه شده است. در نهايت روابط ساده اي ارايه شده اند كه نتايج دقيقتري را نسبت به روابط موجود به دست مي دهند. همچنين استفاده از آنها مي تواند كمك شاياني را براي دست يابي سريع به نتايج حاصل از تحليل عددي به دست دهد.

 
کلید واژه: كمانش ورق بال، شرايط تكيه گاهي، ضريب كمانش
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 67   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی