برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تئوری و تجربی کاویتاسیون روی پروانه کشتی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ارازگلدي رحمت*,فرهانيه بيژن,حاجيلوي بنيسي علي
 
 *دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مهندسي مكانيك
 
عنوان همایش: همايش ملي صنايع دريايي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مهندسي دريايي ايران
زمان:  1386دوره 9
 
چکیده: 

در اين مقاله پديده كاويتاسيون بصورت تجربي و شبيه سازي عددي روي پروانه كشتي در شرايط آب باز بررسي شد. در كار تجربي از دوعدد پروانه مدل استفاده شد. اول از پروانه چهار پره اي به نام مدل الف و دوم از پروانه سه پره اي به نام مدل ب استفاده شد. مدل الف در حالتهاي مختلف كاويتاسيون در تونل كاويتاسيون K23 آزمايش شد و نتايج آن بصورت منحني هاي مشخصات كاركردي و عكسهاي لازم تهيه گرديد. در مدل ب تنها از نتايج آزمايشهاي موجود استفاده گرديد. همچنين براي معتبرسازي اوليه نتايج شبيه سازي كاويتاسيون نيز از اين مدل استفاده شد. در شبيه سازي عددي، بكمك نرم افزار فلوئنت نسخه 6.1 پديده كاويتاسيون روي يك هيدروفويل دوبعدي و دو پروانه دريايي، مدل الف و ب، شبيه سازي شد. بررسي كاويتاسيون روي هيدروفويل، در دو حالت دايمي و غير دايمي صورت گرفت. نتايج حاصل با نتايج تجربي موجود مقايسه گرديد. پروانه مدل ب در حالت كاويتاسيون شبيه سازي و با استفاده از نتايج تجربي معتبرسازي گرديد. پروانه مدل الف در شرايط آزمايشگاهي شبيه سازي شد و نتايج آن با نتايج آزمايشگاهي بصورت كمي و كيفي مقايسه گرديد. همچنين از اين مدل براي بررسي شكست نيروي پيشرانش و گشتاور نيز استفاده گرديد.

 
کلید واژه: كاويتاسيون، پروانه كشتي، تونل كاويتاسيون، بررسي تجربي، ديناميك سيالات محاسباتي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 207   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی