نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

کنترل کمانش دو محوری یک ورق مربع مستطیل به روش عددی و مقایسه آن با روابط دو آیین نامه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صائبي معصومه*
 
 *دانشگاه امير كبير
 
عنوان همایش: همايش ملي صنايع دريايي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مهندسي دريايي ايران
زمان:  1386دوره 9
 
چکیده: 

يكي از معيارهاي مهم در طراحي سازه كشتي، كنترل كمانش است كه شامل كمانش ورق، كمانش تقويتي ها و كمانش كلي مي باشد. از حالتهاي فوق كمانش ورق، مهمترين و خطرناك ترين حالت كمانش در يك سازه از نوع تير ورق است. ورق در كشتي مي تواند تحت بارهاي عرضي، بارهاي محوري در يك جهت يا هر دو جهت به صورت همزمان قرار گيرد. درخصوص كمانش ورق تحت اثر بار تك محوري به صورت تئوري مطالعات زيادي تا كنون انجام شده است. كمانش دو محوري كمتر مورد بررسي قرار گرفته و ابهامات بسياري در مورد آن وجود دارد. در اين مقاله كمانش دو محورييك ورق مربع مستطيل تحت فشار دو محوري با نسبت هاي ابعادي و بارگذاري مختلف، به روش عددي در نرم افزار ANSYS مورد بررسي قرار گرفته و نتايج با روابط موجود در چند آيين نامه مقايسه شده است.
هدف از ارايه اين مقاله مقايسه معيارهاي كمانشي ارايه شده در قوانين موسسات رده بندي با فرمول هاي ارايه شده درمنبع
? و نرم افزار ANSYS مي باشد، ضمن اينكه با استفاده از فرمول هاي موجود در اين منبع، نرم افزاري تهيه شده كه جهت كنترل بيشتر، نتايج حاصل، با نتايج بدست آمده از اين نرم افزار نيز مقايسه شده است. اين بررسي نشان مي دهد كه ضريب اطمينان به كار رفته در روابط آيين نامه اي، با نسبت ابعادي ورق تحت كمانش تغيير مي كند، ولي نتايج بدست آمده از نرم افزار ANSYS با نتايج تئوري كاملا منطبق است.

 
کلید واژه: كمانش دو محوري، كمانش اولر، ورق، ANSYS
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 82   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی