نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اقتصادی فعالیت صنعت صید کیلکا در سواحل جنوبی دریای خزر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: وظيفه شناس رستمي حبيب اله*
 
 *پژوهشكده اكولوژي درياي خزر، ساری، فرح آباد
 
عنوان همایش: همايش ملي صنايع دريايي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مهندسي دريايي ايران
زمان:  1386دوره 9
 
چکیده: 

اهميت انجام اين تحقيق در اين است كه به بررسي اقتصادي فعاليت صنعت صيد كيلكا پرداخته و با بهره گيري از نتايج حاصله راهكارهايي را ارايه مي دهد.
هدف اين تحقيق بررسي اقتصادي فعاليت صنعت صيد كيلكا است، كه اقتصادي بودن و يا غير اقتصادي بودن متغير مستقل و صنعت صيد كيلكا متغير وابسته و هدفمند كردن مديريت صيد متغير كنترل مي باشند. جامعه آماري اين تحقيق يكصد و نود و پنج فروند شناورهاي صيد كيلكا مستقر در بنادر سواحل جنوبي درياي خزر مي باشد كه 10 درصد از كل جامعه بصورت تصادفي بعنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. نتايج حاصل از تحقيقات بعمل آمده حاكي است كه فعاليت صنعت صيد كيلكا اقتصادي است. زيرا از 20 فروند شناور صيد كيلكا كه مورد بررسي قرار گرفته است، فعاليت 14 فروند يعني
70% اقتصادي و فعاليت 6 فروند، يعني 30% ديگر آن غير اقتصادي مي باشد.

 
کلید واژه: ارزش فعلي خالص يا NPV= B - C، نسبت فايده به هزينه، نرخ بازده داخلي، صنايع صيد، نرخ بهره
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 69   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی