نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر پارامترهای ناراستی بر روی خواص جذب نوری در چاه پتانسیل کروی با ارتفاع محدود

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رستمي علي*,رسولي سقاي حسن
 
 *گروه مهندسي الکترونيک، دانشکده برق، دانشگاه تبريز
 
عنوان همایش: كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن اپتیک و فوتونیک ایران، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
زمان:  1385دوره 13
 
چکیده: 

در اين مقاله، ساختار چاه پتانسيل کروي با ناراستي، پيشنهاد مي شود. تاثير ناراستي تعبيه شده در چاه کوانتومي کروي با ارتفاع پتانسيل محدود روي مشخصه جذب نوري بررسي مي شود. عرض و ارتفاع پتانسيل ناراستي و همينطور فاصله و ارتفاع پتانسيل سد اصلي در ساختار مورد نظر روي مشخصه جذب نوري تحليل مي گردد. با افزايش عرض و ارتفاع پتانسيل ناراستي و همچنين فاصله و ارتفاع پتانسيل سد اصلي نشان داده مي شود که فرکانس جذب شيفت قرمز پيدا مي کند. پيک جذب نيز بر اساس چگونگي تغييرات همزمان ماتريس دوقطبي و پرشدگي ترازهاي پايه و ترازهاي تحريک شده، کاهش و يا افزايش از خود نشان مي دهد. با ساختار معرفي شده امکان تنظيم فرکانس و مقدار جذب وجود دارد .AlGaN/GaN به عنوان ماده ايجادکننده ساختار پتانسيل پيشنهاد شده، استفاده مي شود.

 
کلید واژه: پتانسيل کروي، ناراستي، جذب نوري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 57   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی