برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر جایگزینی اکسید زیرکونیوم به جای اکسید تیتانیم بر مقاومت شیمیایی و توزیع تخلخلهای شیشه سرامیک های نانو متخلخل سیستم CaO-TiO2-ZrO2-P2O5

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كرد مرضيه*,كاسپاري مارقوسيان واهاك,افتخاري يكتا بيژن
 
 *دانشگاه علم و صنعت ايران
 
عنوان همایش: كنگره سراميك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سرامیک ایران
زمان:  1388دوره 7
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر ZrO2 بر روي رفتار تبلور، مقاومت شيميايي و توزيع اندازه تخلخل ها در شيشه سراميك متخلخل فسفاتي، 6-2 درصد مولي ZrO2 در شيشه پايه با تركيب مولي 45%CaO،30%P2O5  و25%TIO2  جايگزينTiO2  گرديد جهت تعيين دماهاي جوانه زني و رشد از آناليز حرارتي DTA استفاده گرديد. در اثر عمليات حراتي اين شيشه ها دو فاز بلورين Ca3(PO4)2 و CaTi4(PO4)6 در شيشه سراميك هاي نهايي ايجاد گرديد. بررسي هاي فازي و ريزساختاري اين محصولات به وسيله XRD و SEM انجام گرفت. نتايج آناليز فازي اين نمونه ها نشاندهنده جايگزيني ZrO2 به جاي TiO2 در فاز بلورين CaTi4(PO4)6 بود. در اثر اسيدشويي شيشه سراميك ها در محلول اسيد كلريدريك 1 نرمال در دماي محيط، فاز بلورين Ca3(PO4)2 خارج گرديده و اسكلت متخلخل CaTi4(PO4)6 بر جاي ماند. بررسي هاي تخلخل سنجي برروي نمونه هاي شيشه سراميك متخلخل، نشان دا د كه افزايش Zro2 سبب كاهش ميانگين اندازه تخلخل ها و افزايش سطح ويژه مي گردد، به گونه اي كه كوچكترين ميانگين اندازه تخلخل و بزرگترين سطح ويژه در نمونه هاي حاوي 6 درصد مو لي ZrO2 با ميانگين اندازه تخلخل8nm  و سطح ويژه 32 مشاهده شد. بررسي مقاومت شيميايي نمونه هاي متخلخل در برابر آب مقطر با استفاده از دستگاه ICP انجام يافت. نتايج نشان داد كه افزودن ZrO2 مقاومت شيميايي نمونه هاي متخلخل را در برابر آب مقطر بهبود مي بخشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 53   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی