نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی سواحل دریای خزر در استان گیلان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پري زنگنه عبدالحسين*
 
 *دانشگاه زنجان
 
عنوان همایش: همايش منطقه اي راهکارهاي توسعه از ديدگاه جغرافيا
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا
زمان:  1386دوره 1
 
چکیده: 

در اين مقاله، به بررسي غلظت فلزات سنگين ناشي از فعاليت هاي صنعتي و اقتصادي در رسوبات ساحلي در طول سواحل ايراني درياي خزر از مرز ايران در آستارا تا گسكر محله واقع در مرز استان گيلان و مازندران پرداخته شده است. بدين منظور تعداد شش ايستگاه نمونه برداري با فاصله تقريبي 50 کيلومتر از يکديگر در طول سواحل انتخاب و نمونه برداري از رسوبات ساحلي در تابستان سال 1384 صورت گرفته است. نمونه ها پس از انتقال به آزمايشگاه خشک و دانه بندي گرديده و از هر نمونه دانه هاي با ابعاد 0.355؛ 0.212 و 0.075 ميليمتري به اضافه يک نمونه کلي از هر ايستگاه (جمعا 24 نمونه) جهت بررسي ميزان فلزات سنگين در آنان انتخاب گرديدند. روش آماده سازي نمونه ها با استفاده از روش استخراج با اسيد استيک سرد و تجزيه و تحليل آنها توسط دستگاه آي سي پي انجام گرديد.
غلظت فلزات سنگين در رسوبات ساحلي بصورت يکنواخت در تمامي ايستگاههاي نمونه برداري مشاهده نشده و اختلافات زيادي در ميانگين غلظت آنان در ايستگاههاي مختلف نمونه برداري مشاهده گرديد. هر شش فلز سنگين مورد مطالعه داراي غلظت هاي آماري بالايي در محل ايستگاههاي مختلف نمونه برداري در طول منطقه مورد مطالعه مي باشند. وجود غلظت هاي بالاي فلزات سنگين در رسوبات ساحلي درياي خزر منعکس کننده تخليه ميزان قابل توجهي از آلاينده هاي انساني در محل ويا در نزديکي ايستگاههاي نمونه برداري به دريا مي باشد.

 
کلید واژه: درياي خزر، فلزات سنگين، آلودگي آب، رسوبات ساحلي، استان گيلان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 116   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی