برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان دستگاه های دولتی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رستم پناه حسن,آصفي علي عباس,امامقلي زاده سعيد*
 
 *دانشگاه شمال
 
عنوان همایش: همايش ملي اقتصاد مقاومتي دانش بنيان
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد پروفسور حسابي تفرش
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

سرمايه فکري شامل دانش، اطلاعات، تجربيات، بخش هاي تکنولوژيکي است سرمايه هاي فکري به سه بخش عمده سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه ارتباطي تقسيم مي شود. جامعه اين پژوهش را کارکنان يکي از دستگاه هاي دولتي تشکيل مي دهد. همچنين براي اين پژوهش از روش آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شده و ضمنا روش تحقيق از نوع روايي محتوايي است. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه سرمايه فکري توسط هرسيبلانچارو گلداسميت (1994) مي باشد که پايايي و روايي آن با وجود استاندارد بودن، مورد تائيد اساتيد قرار گرفته است. با استفاده از نرم افزار spss و استفاده از روش آماري و توصيفي داده ها تحليل شده و نتايج نشان مي دهد سرمايه ساختاري بر افزايش عملکرد انساني تاثير دارد ولي درصد بالايي را به دست نياورده است. مولفه ي سرمايه انساني بيشترين تاثير را بر عملکرد سازماني دارا بوده است. مولفه ي سرمايه ارتباطي تاثير بالايي بر عملکرد سازماني دارد اما بعد از سرمايه انساني قرار دارد.

 
کلید واژه: دستگاه دولتي، سرمايه فکري، عملکرد سازماني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 154   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی