برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

علل تفاوت دیه مرد و زن از دیدگاه اسلام

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كافي مصطفي*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اردبيل
 
عنوان همایش: همايش زن در نظام حقوقي اسلام
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا
زمان:  1386دوره 1
 
چکیده: 

حقوق زن و مرد در محدوده فردي و اجتماعي فرهنگ اسلامي تحت عنوان «نظام حقوقي زن و مرد» به طور صريح در طي چهارده قرن و اندي به تفصيل بيان شده است. دين اسلام در همه جا براي زن و مرد، حقوق مشابهي وضع نکرده است، بلکه آن دو را از لحاظ حقوق انساني برابر و مساوي دانسته و هيچ گونه امتياز حقوقي براي مردان نسبت به زنان و يا برعکس قايل نيست. و تفاوت هاي موجود بين آنها را به معناي برتري و کمال ديگري نمي داند، و در عين حال تشابه حقوقي آن دو را نمي پذيرد.
دانشمندان و روانشناسان بر اساس تحقيقات بدست آمده، معتقدند، دنياي زن با دنياي مرد، بطور کلي فرق مي کند و زن و مرد نسبت به مقتضيات و نيازهاي جنسي خود، بطور متفاوت عمل مي کنند و مثل دو ستاره روي دو مدار مختلف حرکت مي کنند.
آنچه از آيات و روايات اسلامي بدست مي آيد، هريک از زنان و مرد، در حقيقت انساني برابر هستند و هيچکدام به لحاظ انساني و ارزشي بر ديگري برتري ندارند. پس در اين ديدگاه در تعيين حقوق انساني و اجتماعي بين زن و مرد تبعيض يا فرقي وجود ندارد.
مطابق نظريه فقهاي شيعه، مرد و زن در مقابل يکديگر قصاص مي شوند، ليکن قصاص مرد در برابر زن، مشروط به پرداخت تصف ديه مرد است، و اين امر يکي از مسايل مورد اتفاق فقهاي شيعه و اهل سنت است.
از آنجايي که مرد عهده دار تامين امرار معاش و اقتصاد و نفقه زن و به عبارتي معاش خانواده است، از اين رو اسلام، به جهت حمايت از خانواده به نفع زن و فرزند، ديه مرد را دو برابر زن قراداده است و به همين منظور بعد از مرگ پدر (مرد) خانواده، ديه به ورثه مقتول تعلق مي گيرد، نه به خود مرد، زيرا در اين رابطه تنها مرد مسوول معاش خانواده بوده است.
ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوي انسان مقتول نيست، بلکه يک دستور خاصي است که ناظر به مرتبه بدن انسان مقتول است و در اين راستا هر بدني که منشا مالي و اقتصادي بيشتري باشد، ديه هم متناسب با او تنظيم مي گردد، و بديهي است، چون بازدهي اقتصادي مردها، معمولا از زن ها بيشتر است، در نتيجه ديه مردان دو برابر زنان است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که، جهت گيري هاي اسلام در راستاي آن است که فشار تامين معاش و هزينه خانواده برعهده زنان نباشد تا آنان بدون دغدغه خاطر و فشارهاي روحي و رواني، به جز در موارد ضروي، در ايفاي نقش بسيار مهم مادري و همسري ساعي باشند و روز به روز کانون گرم خانواده و جامعه را از آثار و برکات عاطفي و معنوي خود بهره مند سازند
.
پس يگانه مرجع صلاحيتدار براي شناخت حقوق واقعي زن و مرد کتاب آفرينش است و با مراجعه به اين کتاب بزرگ مي توان حقوق مشترک انسانها و وضع حقوقي زن و مرد، از جمله ديه را در برابر يکديگر بازشناخت و آن را سرلوحه خود قرارداد
.
 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 3982   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی