برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کاربرد زیست فناوری در حفظ تنوع ژنتیکی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شکري فرانك,هاشمي سيدمحمدرضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش منطقه اي كاربرد فناوري هاي نوين در كشاورزي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
زمان:  1386دوره 1
 
چکیده: 

افزايش رشد جمعيت موجب تغيير سيستم توليد و افزايش نياز به فرآورده هاي حيواني شده است. حفظ تنوع ژنتيکي حيوانات در نتيجه افزايش توليد و به دنبال آن فرآورده هاي خوراکي، امري اجتناب ناپذير است. تخمين دقيق تنوع ژنتيکي در داخل گونه هاي حيواني گامي در جهت حفظ ذخاير ژنتيکي است. در طي پنج دهه گذشته کاربرد روش هاي مبتني بر ژنتيک جمعيت و آمار در اصلاح دام، امکان دستيابي به حيواناتي با توان توليدي بالا را فراهم آورده است. بسياري از پيشرفت هاي به دست آمده در بهبود برخي از صفات اقتصادي بر اساس مشاهدات فنوتيپي حيوان مي باشد که اين امر ناشي از عملکرد تعداد زيادي از ژنها با اثرات کم در بروز فنوتيپ است. اما در طي زمان برخي محدوديت هاي روش هاي مورد استفاده آشکار گرديد. پيشرفت هاي موجود در زيست فناوري (بيوتکنولوژي) چالش هاي موجود را برطرف مي کند. از اينرو پيشرفت هاي اخير در زمينه بيولوژي مولکولي امکان تشخيص و استفاده از تنوع ژنتيکي به منظور پيشرفت گونه هاي حيواني را فراهم آورده است. اين مقاله بر آن است که کاربرد زيست فناوري را در حفظ منابع ژنتيکي ارايه نمايد.

 
کلید واژه: زيست فناوري، تنوع ژنتيکي، ريزماهواره
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 432   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی