برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای بادام با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در استان چهارمحال و بختیاری

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شبانيان غفار*,گيوي جواد,نادري مهدي,محمدخاني عبدالرحمان
 
 *گروه خاكشناسي، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 
عنوان همایش: همايش منطقه اي كاربرد فناوري هاي نوين در كشاورزي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
زمان:  1386دوره 1
 
چکیده: 

در دنياي امروز به خاطر رشد روزافزون جمعيت و توسعه شهرها از امكان گسترش سطح زير كشت به مرور زمان كاسته شده و نياز شديد به استفاده بهينه از اراضي را موجب مي گردد. شناسايي استعداد خاك ها و اراضي هر منطقه از اصولي ترين روش ها جهت استفاده بهينه از اين منابع، انتخاب الگوي كشت مناسب و بالا بردن سطح توليدات كشاورزي است. سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي امروزه به طور گسترده به عنوان يك ابزار موثر براي ارزيابي زمين در مورد استفاده است. بادام يكي از مهمترين محصولات باغي استان چهار محال و بختياري از لحاظ سطح زيركشت و ارزش اقتصادي است. شرايط اقليمي، از جمله وجود زمستان هاي سرد و طولاني و نياز بادام به سرماي مناسب جهت سپري شدن خواب زمستانه از يك طرف، اين استان را براي توليد بادام مناسب نموده است و از طرف ديگر حجم زيادي از محصول بادام در استان در نتيجه سرماي ديررس بهاره از بين مي رود. اهداف اين تحقيق، تهيه نقشه احتمال سرمازدگي، تعيين تناسب اراضي و مقايسه روش هاي آن براي ارقام مامايي و شاهرود  12در منطقه مورد مطالعه بوده است. نتايج حاصل از تناسب اقليمي (سرمازدگي و اثر جهت شيب) به روش محدوديت ساده نشان مي دهد كه 48.3% و 48.6% مساحت استان داراي تناسب زياد (S2)، صفر و 25.8% داراي تناسب متوسط (S251.36 و 25.58% داراي تناسب كم (S3) و 0.34% و صفر درصد نامناسب (N)، به ترتيب براي ارقام مامايي و شاهرود  12مي باشد. ميزان سرمازدگي بهاره براي رقم شاهرود 12 از رقم مامايي به مراتب كمتر مي باشد. نتايج حاصل از تناسب اراضي به روش محدوديت ساده نشان مي دهدكه درصد مساحت اراضي با تناسب متوسط (S2) براي رقم شاهرود 12بيشتر از رقم مامايي است. همچنين درصد اراضي با تناسب كم (S3) و كلاس نامناسب (N) براي رقم مامايي از شاهرود 12 بيشتر مي باشد كه علت آن، محدوديت جهت شيب مي باشد. به طور كلي مهمترين عوامل محدود كننده براي ارقام مورد اشاره عبارتند از: بافت، عمق، مواد آلي، آهك خاك، ميزان و جهت شيب زمين. تفاوت چنداني در نتايج حاصل از دو روش محدوديت ساده و پارامتريك وجود نداشت.

 
کلید واژه: ارزيابي تناسب اراضي، سرمازدگي، سيستم اطلاعات جغرافيايي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 69   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی