برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

پهنه بندی تناسب اراضی برای بادام با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و ارزیابی چند معیاری

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شبانيان غفار*,نادري مهدي,گيوي جواد,قطره ساماني سعيد
 
 *گروه خاكشناسي، دانشگاه شهرکرد
 
عنوان همایش: همايش منطقه اي كاربرد فناوري هاي نوين در كشاورزي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
زمان:  1386دوره 1
 
 
چکیده: 

سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) ابزاري براي جمع آوري، مديريت، تجزيه و تحليل و نمايش اطلاعات زميني است. توانايي اين سامانه براي مدل سازي و عمليات جبري و منطقي كه لازمه ارزيابي تناسب اراضي مي باشد، كم نظير است. در ارزيابي اراضي براي يك هدف خاص، نياز به بررسي معيارهاي متعدد و گوناگوني است كه اين نوع ارزيابي چند معياري (Multi-criteria evaluation=MCE) ناميده مي شود. در حقيقت، هدف اصلي از ارزيابي زمين، بررسي تناسب واحدهاي مختلف اراضي با در نظر گرفتن ويژگي هاي فيزيكي، اقتصادي، و اكولوژيكي منابع براي انتخاب گزينه يا گزينه هاي مناسب مي باشد. در ارزيابي چند معياري تصميم گيري و ارزيابي بر اساس معيارهاي مورد بررسي انجام مي گيرد. هدف از اين مطالعه استفاده از اطلاعات زميني به عنوان معيارهاي اثرگذار بر تناسب اراضي براي كشت بادام در استان چهار محال و بختياري مي باشد. در اين تحقيق توانيهاي GIS و ارزيابي چند معياري براي پهنه بندي تناسب اراضي مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده از ارزيابي تناسب اراضي به روش ارزيابي چند معياري نشان مي دهد كه در اين روش ها برخلاف روشهاي ديگر كلاس تناسب بالا (S1) هم در منطقه وجود دارد و درصد مساحت اراضي داراي تناسب متوسط (S2) نسبت به روش هاي ديگر بيشتر است. روش هاي ارزيابي چند معياري از انعطاف پذيري بيشتري نسبت به روش هاي ديگر برخوردار هستند. علت آن را مي توان در وزن دهي معيارها و ارزيابي پيكسل به پيكسل آنها جستجو كرد. روش هاي مورد استفاده در ارزيابي چند معياري، شامل روش تركيب خطي وزن دار و روش ميانگين وزني مرتب شده از نظر محاسباتي پيچيده نبوده و در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي به سادگي امكان بهره گيري از آنها فراهم مي باشد. هر دو روش به سبب استفاده از ماتريس هاي ارزيابي، در تسريع عمليات، كاهش هزينه و تسهيل فرآيند ارزيابي موثر مي باشند.

 
کلید واژه: ارزيابي چند معياري، تناسب اراضي، سامانه اطلاعات جفرافيايي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 114   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی