نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی توزیع گونه های نیکل و کادمیم با گذشت زمان با مدل MINTEQA2

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: روانبخش محمدحسين,فتوت امير,حق نيا غلامحسين
 
 
 
عنوان همایش: همايش منطقه اي كاربرد فناوري هاي نوين در كشاورزي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
زمان:  1386دوره 1
 
چکیده: 

با هدف مطالعه اثر زمان بر توزيع گونه هاي نيکل و کادميم در محلول، آزمايشي با دو خاك متفاوت به لحاظ مقدار آهك (4 و 30 درصد) و دو سطح نيكل (0 و 100 ميلي گرم بر کيلو گرم) و دو سطح کادميم (0 و 25 ميلي گرم بر کيلو گرم) و ماده آلي لجن فاضلاب در دو سطح (S0=0 و S1=50 تن در هکتار) در سه زمان (0، 30، 60 روز) در قالب طرح كاملا تصادفي در سه تکرار در آزمايشگاه انجام گرفت. در نهايت عصاره گيري با آب مقطر انجام و عصاره ها از كاغذ صافي عبور داده شد و در 12000 دور و به مدت 8 دقيقه سانتريفيوژ شدند. pH، EC، غلظت کاتيونها، آنيونها، کربن آلي محلول، نيكل و كادميم در آن اندازه گيري شده و درصد كادميم و نيكل آزاد، پيوند يافته با ماده آلي و شکلهاي معدني به وسيله مدل MINTEQA2 (1) تعيين شد. نتايج نشان دادند كه مقادير نيكل و كادميم محلول به طور معني داري با گذشت زمان كاهش يافت. نيکل و کادميم پيوند يافته با ماده آلي محلول درصد ناچيزي از گونه ها را تشکيل داد ولي با اين وجود روند افزايش و کاهش درصد اين گونه ها با روند نمودار کربن آلي محلول هم خواني داشت. نيكل و كادميم آزاد با گذشت زمان از شروع آزمايش کاهش يافتند. بلافاصله پس از افزودن نيكل به خاك بخش عمده اي از اين فلز وارد بخش كربناتي شد، به طوري كه در اكثر تيمارها و در تمامي زمانها در حدود 90 درصد از نيكل خاك به فرم كربناتي مشاهده شد و تا آخر آزمايش نيز اين نسبت را حفظ كرد. در مورد كادميم هم فاز كربناتي از ابتدا در حدود 40% از کل گونه ها را شامل شد، و با گذشت زمان افزايش يافته و سهم غالب را به خود اختصاص داد. بنابراين به نظر مي آيد كه كه كربنات كلسيم نقش كليدي در توزيع گونه هاي محلول فلزات سنگين در خاك هاي آهكي و با گذشت زمان ايفا نمايد.

 
کلید واژه: فلزات سنگين، توزيع گونه ها، خاك هاي آهكي، MINTEQA2
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 102   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی