برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر شکل پایه بر روی عمق و پروفیل آبشستگی اطراف پایه پل

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: همايون سيدرحمان*
 
 *
 
عنوان همایش: همايش ملي مديريت بحران آب
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
زمان:  1388دوره 1
 
چکیده: 

همه ساله پل هاي زيادي در سراسر جهان تخريب مي شوند؛ تخريب اين پل ها اکثرا نه به دلايل سازه اي بلکه به دليل در نظر نگرفتن نقش عوامل هيدروليکي در طراحي پل ها مي باشد. پايه و کناره هاي پل باعث انحراف جريان شده که نتيجه آن، آبشستگي در مجاورت سازه مي باشد. در اين تحقيق آبشستگي اطراف پايه پل با شکل مقطع هاي متفاوت مورد بررسي قرارگرفته است. در اين تحقيق از دو نوع پايه پل با شکل هاي مستطيلي و آيروديناميک استفاده شده است. حداکثر عمق آبشستگي، حجم آبشستگي و پروفيل آبشستگي در اين دو حالت در زمان تعادل عمق آبشستگي برداشت و نتايج با هم مقايسه شد. مشاهده شد که شکل مانع تاثير شگرفي بر پديده آبشستگي در اطراف پايه هاي پل خواهد گذاشت. پس از برقراري جريان در کانال، در اطراف مانع مستطيلي حرکت ذرات بستر شدت بيشتري دارند. هم در بالادست و هم در پايين دست مانع تغييراتي در رقوم ارتفاعي بستر مشاهده مي شود به گونه اي که در بالادست مانع مستطيلي افزايش رقوم ارتفاع و در پايين دست کاهش ارتفاع مشاهده مي شود. در اطراف مانع آيروديناميک آبشستگي در دو طرف مانع رخ مي دهد. در اين حالت ذرات بستر در اين حالت کمتر حرکت کرده و حداکثر عمق آبشستگي کاهش مي يابد.

 
کلید واژه: آبشستگي، پايه پل، شکل پايه، حداکثر عمق آبشستگي، زمان تعادل
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 162   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی