نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تمایل به مشارکت مردمی در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: شهرستان مرودشت)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اكبري سيدمحمدرضا*
 
 *باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت
 
عنوان همایش: همايش ملي مديريت بحران آب
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
زمان:  1388دوره 1
 
چکیده: 

تشديد بحران آب ناشي از خشکسالي متناوب چند ساله اخير بر اهميت مديريت منابع آب در نواحي خشک کشور که تنها جهت فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي خود متکي بر ذخيره محدود آبخوان هاي دشت ها مي باشند، افزوده است. (اکبري و همکاران 1388)
هدف از انجام اين تحقيق رسيدن به پايداري منابع آبي با توجه به تمايل به مشارکت مردم محلي در شهرستان مرودشت بود. در اين تحقيق اطلاعات مورد نياز از طريق تکميل پرسشنامه در ميان مردم محلي و کارشناسان جمع آوري شد. براي نيل به اين هدف از روش
Logit استفاده گرديد. متغيرهاي در نظر گرفته شده در اين مطالعه سن، جنسيت، تحصيلات، درآمد، تمايلات زيست محيطي در نظر گرفته شد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که متغير هاي تحصيلات، درآمد و تمايلات زيست محيطي در رابطه با تمايل به مشارکت در مديريت منابع آب ضريب مثبت داشته است. همچنين تمايل به مشارکت زن ها در مقايسه با مردان بالاتر بوده است. با توجه به نتايج بدست آمده پيشنهاداتي در انتها به عنوان راهکار ارايه گرديده است.

 
کلید واژه: خشکسالي، مديريت منابع آب، مرودشت، مشارکت مردم محلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 71   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی