برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مدلسازي شبكه هاي تنظيم ساز ژني با استفاده از خوشه بندي مبتني بر انتولوژي ژن و تركيب روش هاي تكاملي با دانش بيولوژيكي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: توكل خواه پگاه,رحمتي محمد
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زمان:  1387دوره 14
 
 
چکیده: 

كشف فعل و انفعالات بين ژن ها يكي از مسايل كليدي در درك رفتار سلولي است. مدل سازي شبكه تنظيم ساز ژني مي تواند در بسياري از كاربردهاي پزشكي و بيولوژي مولوكولي مانند تشخيص مسيرهاي متابوليكي، بيماري هاي پيچيده ژنتيكي، و كشف دارو مورد استفاده قرار گيرد. در اين مقاله روش جديدي براي مدلسازي شبكه هاي تنظيم سازي ژني براي تعداد زيادي ژن از روي داده هاي سري زماني بيان ژن معرفي شده است. ابتدا ژن ها با استفاده از يك الگوريتم خوشه بندي جديد و با استفاده از دانش فراهم آمده از ساختار درختي انتولوژي ژن در زيرمجموعه هاي كوچكتر خوشه بندي مي شوند. سپس روابط علي بين ژن هاي موجمود در هر خوشه با استفاده از شبكه بيزين مدلسازي مي شوند. در اين مرحله، الگوريتم ژنتيك براي جستجو در فضاي ساختارها به كار گرفته مي شود. ميزان تطبيق هر ساختار با دهنده هاي ميكروآرايه و فعل و انفعالات اثبات شده پروتئين- پروتئين مبناي شايستگي آن ساختار خواهد بود. اين روش بر روي داده اي بيان 98 ژن مخمد كه در فرايند سيكل سلولي شركت داشته اند مورد آزمايش قرار گرفته است. مقايسه شبكه استنتاج شده با شبكه موجود در KEGG نشان مي دهد كه 45.66% ارتباطات مدل شده با استفاده از اين روش درست هستند.

 
کلید واژه: شبكه تنظيم ساز ژني، شبكه بيزين، ارتباط پروتئين- پروتئين، انتولوژي ژن، الگوريتم ژنتيك
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 296   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی