برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارایه الگویی برای مدیریت پروژه ارزش محور در طرح های عمرانی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ظريف حسينيان سعيد,نوري سيامك
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي مهندسي ارزش
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مهندسی ارزش، گروه پژوهشی بهینه‌سازی مهندسی دانشگاه تهران
زمان:  1387دوره 3
 
چکیده: 

در سالهاي اخير شيوه هاي مختلفي براي اعمال متدولوژي هاي ارزش در پروژه هاي عمراني اجرا و به كار گرفته شده است كه از قبل تلاش هاي علمي در اين ارتباط، دستورعملها و نشريه هاي رسمي در تشريح جايگاه مهندسي ارزش، برنامه ريزي ارزش و مديريت ارزش براي مراحلي از دوره حيات يك پروژه معرفي گرديده است. اما در سير جامعي براي پروژه هاي عمراني ارايه نشده است. در اين مقاله «ارزش محور» تكاملي رويكردهاي ارزش، هنوز الگوي ضمن برشمردن خصوصيات بومي پروژه هاي عمراني و اعتقاد بر اين كه تفكر ارزشي همواره بايد در طي مراحل حيات با نگاه يكپارچه «طرح و ساخت» يك پروژه پايا و مستمر باشد، الگويي براي مديريت پروژه هاي عمراني از نوع قرارداد به استاندارد مديريت پروژه و استانداردهاي مديريت و مهندسي ارزش ارايه شده است. اين مدل با نظر به شباهت و بر اساس «گسترش كاركرد كيفيت» تكامل چهار مرحله اي پروژه هاي عمراني و رويكرد چهار مرحله اي تكنيك تناظر مراتب تكاملي آن با چرخه دمينگ، شيوه اي يكپارچه از چند تكنيك مديريت كيفيت جامع و مهندسي ارزش ارايه ميدهد. بر اين مبنا هر پروژه به چهار مرحله متوالي و اصلي تقسيم ميشود كه هر يك از شروع تا پايان مشابه فازهاي متدولوژي ارزش پي گرفته ميشوند. اين تقسيم بندي باعث تدوين اصولي و بهينه طرحها و برنامه هاي پروژه و نيز شكل گيري اثربخش سيستمهاي پروژه و مديريت آن ميگردد؛ همچنين معيارهاي مطمئني جهت ارزيابي و پايش مسير پروژه به ما ارايه ميدهد.

 
کلید واژه: مديريت پروژه، طرح عمراني، رويكرد ارزش، ارزش محوري، بهره وري، مديريت كيفيت جامع
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 279   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی