برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر کاهش رطوبت، بر روی عملکرد برجهای خنک کننده تر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محموديان كرويه مسعود,سعيدي محمدحسن,آقانجفي سيروس
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
زمان:  1388دوره 1
 
چکیده: 

در مطالعه انجام شده، با استفاده از يك چرخ دسيكنت، مبدل حرارتي و يك كويل سرد، تاثير كاهش دماي حباب مرطوب هواي ورودي به برج بر روي عملكرد آن و كاهش دماي آب سرد خروجي از آن مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين راه، تاثير تغيير هر يك از پارامترهاي چرخ دسيكنت بر روي دماي حباب تر هواي خروجي از مبدل حرارتي مورد بررسي قرار مي گيرد و پارامترهاي بهينه و كمترين دماي حباب تر هواي خروجي از مبدل انتخاب مي شود. در ادامه براي دماهاي سطح كويل متفاوت و همچنين با و نيز تعريف ضريب كنارگذر(BPF)  و همچنين با استفاده از پارامترهاي بهينه چرخ دسيكنت نيز دماي حباب مرطوب هواي ورودي به برج متناظر با دماي سطح كويل و دماي آب سرد خروجي از آن به دست مي آيد. براي به دست آوردن دماي حباب تر از يك مدل رياضي كه بيانگر خواص فيزيكي هوا است، استفاده مي شود. پس از آن براي پيش بيني تاثير كاهش دماي حباب مرطوب هواي ورودي بر روي كاهش دماي آب سرد خروجي از برج، از يك نوموگراف استفاده مي شود و اين كار براي چند شهر مختلف ايران انجام مي شود. در انتها رابطه اي براي نسبت دبي جرمي آب به دبي جرمي هواي بهينه موردنياز برج براي هر دماي آب سرد خروجي از برج به دست مي آيد.

 
کلید واژه: چرخ دسيكنت، برج خنك كننده تر، دماي حباب مرطوب، كويل سرد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 87   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی