برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تخمین تابع تقاضای نفت گاز (گازوئیل) در شهرستان زاهدان با استفاده از روش همگرایی ARDL

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صفدري مهدي,پهلواني مصيب,فعال نظري سيدمحمدحسين
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

اين مقاله به بررسي اثر قيمت نفت گاز (گازوئيل)، قيمت فوب اين فرآورده نفتي، توليد برق و تعداد سفرهاي انجام شده بر تقاضاي نفت گاز به صورت فصلي در دوره زماني (1377-1385) در شهرستان زاهدان مي پردازد. در اين تحقيق به منظور تخمين تابع تقاضاي نفت گاز از الگوي خود توضيحي با وقفه هاي گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتايج تخميني بدست آمده از آزمون ARDL بيانگر اين مطلب مي باشد که متغيرهاي توضيحي توليد برق، سفرهاي انجام شده و قيمت فوب اين فرآورده تاثير مثبت و معناداري بر تقاضاي نفت گاز داشته است. همچنين قيمت واقعي اين فرآورده نفتي تاثير منفي و معناداري بر تقاضاي گازوئيل داشته است. نتايج تحقيق حاکي از آن است که قيمت حقيقي نفت گاز، ميزان توليد برق و تعداد سفر به ترتيب جزء موثرترين متغيرهاي مستقل بر تقاضاي نفت گاز مي باشند. همچنين نتايج تحقيق نشان داد که قاچاق اين فرآورده نفتي در کوتاه مدت تاثير بيشتري نسبت به بلندمدت بر تقاضاي نفت گاز دارد. لذا پيش بيني مي شود که اجراي کارت هوشمند گازوئيل در شهرستان زاهدان بتواند در کوتاه مدت در کاهش قاچاق گازوئيل موثر باشد. همچنين نتايج آرمون ECM نيز نشان دهنده سرعت تعديل نسبتا بالا در تابع تقاضاي نفت گاز در شهرستان زاهدان مي باشد.

 
کلید واژه: تقاضاي گازوئيل، کشش قيمتي، قاچاق سوخت، روش همگرايي ARDL
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 112   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی