مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير مداخله مبتني بر مصاحبه انگيزشي با بهره گيري از تئوري خود تعيين کنندگي بر ارتقا و پايداري فعاليت بدني در زنان سنين باروري مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر تنکابن

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: روحاني تنكابني نوشين*,فرمانبر ربيع اله,مظلومي محمودآباد سيدسعيد,كمالي خواه طاهره
 
 *دانشگاه علوم پزشکي گيلان، رشت، ايران
 
عنوان همایش: همايش كشوري سبك زندگي سالم
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی: دانشگاه علوم پزشکي گيلان (دانشکده پرستاري و مامايي- مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت)
زمان:  1395دوره 1
 
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: فعاليت بدني از بيماريهاي مزمن پيشگيري مي نمايد. تئوري خود تعيين کنندگي چارچوب مفيدي براي فهم ماهيت مصاحبه ي انگيزشي فراهم مي نمايد. هدف اين مطالعه تعيين تاثير مداخله ي مبتني بر مصاحبه ي انگيزشي با بهره گيري از تئوري خود تعيين کنندگي بر ارتقاء و پايداري فعاليت بدني در زنان سنين باروري مراجعه کننده به مراکز بهداشتي- درماني شهر تنکابن بود...

 
کلید واژه: فعاليت بدني، مصاحبه انگيزشي، زنان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 60   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی