برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه تاثیر مشاوره شغلی بر افزایش خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سبزي پور امير*
 
 *دانشگاه پيام نور الشتر
 
عنوان همایش: همايش ملي آموزش عالي و كارآفريني گذشته، حال، آينده
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه سمنان
زمان:  1386دوره 1
 
 
چکیده: 

هدف اصلي پژوهش بررسي تاثير مشاوره شغلي بر افزايش خودکارآمدي کارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان است. براي اجراي پژوهش از روش تحقيق تجربي استفاد شده که در آن 30 نفر از دانشجويان مراجعه کننده به مرکز کارآفريني دانشگاه به روش تصادفي ساده انتخاب و سپس با گمارش تصادفي در دو گروه 15 نفره به عنوان گروه آزمايش و گروه گواه جايگزين شدند. سپس هر دو گروه با آزمون خودساخته کارآفريني مورد بررسي قرار گرفتند. گروه آزمايش در جلسات مشاوره شغلي گروهي به مدت 10 جلسه شرکت کردند بعد از اتمام جلسات گروه، پس آزمون در مورد هر دو گروه اجرا شد. براي آزمون فرضيه ها از روش تحليل کواريانس استفاده گرديد، نتايج بدست آمده نشان داد که مشاوره شغلي گروهي، خودکارآمدي کارآفريني دانشجويان را افزايش داده است .(p<%2) و همچنين بين ميزان افزايش خودکارآمدي و جنسيت رابطه معناداري مشاهده نگرديد.

 
کلید واژه: خودکارآمدي، کارآفريني، خودکارآمدي کارآفريني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 84   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی