برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کارآفرینی فرهنگی، کارآفرینی بومی ضرورتی برای توسعه کارآفرینی در آموزش عالی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مهرآرا اسداله*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي آموزش عالي و كارآفريني گذشته، حال، آينده
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه سمنان
زمان:  1386دوره 1
 
چکیده: 

امروزه ملاحظات فرهنگي با شتاب به درون جهان انديشه و عمل توسعه در ابعاد مختلف سياسي و اقتصادي منتقل و راهبرد مردم محور توسعه انساني را جايگزين راهبرد كالا محور توسعه اقتصادي نموده اين مفهوم پردازي توسعه، فرهنگ را از حاشيه خارج و در پارادايم هاي توسعه، فرهنگ به عنوان يك متغير ميانجي موثر در ساختار نيازها و خواست هاي جوامع نقش مهمي دارد.
مهمتر از آن توجه به سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي و تقويت شاخص هاي كمي و كيفي آنها در توسعه كشور است. تقويت سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي در كنار ساير عوامل نقشي مهم و حياتي در ابعاد مختلف توسعه كشور داشته و نگاه تقليل گرايانه را به معيارها و جنبه هايي از رشد كاهش خواهد داد و همچنين زمينه ساز توسعه اي فراگير، متوازن، پايدار و متعالي خواهد بود. كارآفريني مهمترين اثر خود را از طريق افزايش اشتغال درجامعه و توسعه اقتصادي مي گذارد كه با ارزش آفريني هاي اقتصادي و معنوي اثار و ثمرات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وسياسي بسياري براي افراد، سازمانها و جامعه در سطح كلي و فراملي و بومي دارد و مي تواند پاسخگوي بسياري از چالشهاي روز جامعه باشد
.
كارآفريني بومي برايجاد، اداره و گسترش فعاليت هاي جديد كارآفرينانه همراه با مخاطره براي استفاده افراد بومي و فراگير است و مي تواند با جهت گيري هاي فرهنگي بر اهداف اقتصادي و نيز غير اقتصادي را در پي داشته باشد. كارآفريني در عرصه فرهنگ و هنر منعكس كننده ارزشهاي فرهنگي هر جامعه، نتيجه يك فرايند توليد منطقي خاصي هستند كه بايد شناسايي شوند ... در اين مقاله با تاکيد بر فرهنگ بومي، کارآفريني بومي و کارآفريني فرهنگي ضرورتي براي توسعه هر کشوري علي الخصوص در سطج فردي، بومي (محلي يا منطقه اي) و ملي حواهد بود
.

 
کلید واژه: فرهنگ، کارآفريني، کارآفريني فرهنگي، کارآفريني بومي، توسعه، توسعه فرهنگي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 130   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی