برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

پایش خشکسالی کشاورزی با استفاده از شاخص های ماهواره ای در استان تهران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: چايچي مريم,شهابي فر مهدي
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

شاخص هاي ماهواره اي براي پايش خشکسالي در محدوده هاي وسيع بسيار کارآمد مي باشند. از ميان شاخص هاي ماهواره اي، شاخص هايي که به استخراج اطلاعات از وضعيت پوشش گياهي مي پردازند، اهميت بيشتري دارند زيرا پوشش گياهي ارتباط نزديکي با شرايط رطوبتي خاک دارد و بررسي وضعيت آن، روش کارآمدي در پايش خشکسالي کشاورزي بوجود مي آورد. از طرف ديگر درجه حرارت نيز مي تواند نمايه مناسبي براي خشکسالي باشد زيرا شاخص هاي حرارتي منعکس کننده شرايط پوشش گياهي مي باشند. بنابراين شاخص دما- پوشش گياهي VTI که با استفاده از دو عامل دما و پوشش گياهي استخراج مي گردد بيان مناسبي براي خشکسالي کشاورزي است. در اين بررسي به منظور پايش خشکسالي استان تهران از تصاوير ماهواره نوآ 18 سنجنده AVHRR فروردين تا تيرماه سال 1387 استفاده شده است. شاخص هاي NDVI، TCI، VCI، VTI از تصاوير استخراج و پايش خشکسالي کشاورزي منطقه با تحليل شاخص هاي فوق انجام گرفته است و مناطقي که مقدار شاخص VTI کمتر از 10 برآورد شده به عنوان مناطق تحت پديده خشکسالي تعيين گرديدند. نتايج بررسي نشان داد در فروردين، ارديبهشت و خرداد ماه پديده خشکسالي کشاورزي به ترتيب در  %3.5، %40.12، %38.41 از مساحت استان تهران مشاهده شده است. در تيرماه خشکسالي سطح وسيعي از منطقه تحت را تاثير قرار داده که در حدود %76.51 از سطح استان ميباشد.

 
کلید واژه: خشکسالي کشاورزي، شاخص هاي ماهواره اي، ماهواره نوآ، استان تهران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 216   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی