برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

طراحی و آنالیز تغییر شکل یک شبکه سه بعدی ژئودینامیکی منطقه ای بر مبنای مشاهدات

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سماوکي سيدعلي*
 
 *دانشکده نقشه برداري، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، گروه ژئودزي
 
عنوان همایش: همايش ملي ژئوماتيك
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي شهرري
زمان:  1388دوره 1
 
چکیده: 

چکيده. به طور سنتي آناليز اعتمادپذيري به همراه آناليز مقاومت هندسي شبکه با به کار بردن تکنيک استرين به بسط تئوري آناليز اعتمادپذيري به تئوري آناليز رباستنس منجر شده است. آناليز رباستنس به طور طبيعي، تلفيقي از آناليز اعتمادپذيري و استرين مي باشد و به صورت توانايي مقاومت شبکه در برابر تغييرات به موجب خطاهاي کوچک غير قابل کشف که از آناليز اعتمادپذيري داخلي شبکه محاسبه مي گردند، تعريف مي گردد. تکنيک آناليز مقاومت هندسي شبکه به منظور تامين کامل و جز به جز توصيف پتانسيل تغيير شکل شبکه در سه ترم مستقل به نام پارامترهاي ابتدايي تغيير شکل در مقياس، برش و پيچش به کار مي رود. در اين تحقيق دوازده ايستگاه مشاهداتي در ماکسيمم فاصله شعاعي از يکديگر به طول تقريبي چهارده کيلومتر به طور همگن در سطح شهر تهران پراکنده شده اند. پس از طراحي و آناليز رباستنس شبکه، دو اپوک مشاهداتِ در بازه زماني معين از يکديگر قرائت شده، سپس ميدان هاي جابجايي در هر نقطه از شبکه محاسبه و در نهايت از طريق متد آناليز استرين به روش المان ها يا اختلاف هاي محدود، ميزان جابجايي هر نقطه از شبکه محاسبه گرديده است. محاسبات نشان مي دهند که ماکسيمم مقدار پارامتر تغيير شکل در مقياس به ميزان 10.24- مي باشد و شبکه از سمت جنوب به سمت شمال دچار فشردگي شده است که نتايج بدست آمده با واقعيت فشردگي شهر تهران به سمت شمال تطابق دارد. مقادير تغيير شکل در پارامترهاي برش و پيچش شبکه بسيار کوچک مي باشند، در نتيجه شبکه پيچشي به ميزان ماکسيمم 1.2 ثانيه در جهت پادساعتگرد حول محور قائم خواهد داشت و همچنين مقادير تغيير شکل شبکه در برش بسيار کوچک مي باشند اين واقعيت بيانگر عدم تغيير (تغييرات بسيار کوچک) در شکل شبکه به موجب حرکات ژئوديناميکي شهر تهران مي باشد.

 
کلید واژه: آناليز اعتمادپذيري، آناليز مقاومت هندسي شبکه، استرين، آناليز رباستنس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 68  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی