برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

استفاده از ضایعات سیب زمینی برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید با مقایسه کارآیی غده های ریز و غده های بذری در ایران

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: لامعي هرواني جواد,عين الهي احمدآبادي محرم,نصرتي سهيل
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  قطب علمی مهندسی بازیافت و ضایعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
زمان:  1384دوره 2
 
چکیده: 

در ايران بيش از 30 درصد محصولات توليدي بخش كشاورزي به ضايعات تبديل مي شود. سيب زميني يكي از محصولاتي است كه درصد ضايعات آن زياد است. در زراعت سيب زميني غده هاي ريزي توليد مي شود كه اندازه آنها از اندازه بذري (35 تا 55 ميلي متر) كمتر بوده و قسمت اعظم آنها به ضايعات تبديل مي گردد. برآوردها نشان ميدهد كه پنج تا هفت درصد از محصول سيب زميني توليد شده در ايران را اين غده ها تشكيل ميدهد. اين در حالي است كه هزينه تامين بذر حدود 35 درصد از كل هزينه هاي توليد سيبزميني را به خود اختصاص ميدهد. از طرف ديگر بر اساس بررسي هاي انجام شده و نتايج اجراي طرح در مركز تحقيقات كشاورزي زنجان، عملكرد محصول در زراعت سيب زميني به شدت به تعداد ساقه در هكتار بستگي دارد. بنابراين براي به دست آوردن تعداد معيني ساقه در مترمربع با توجه به هدف توليد (توليد سيب زميني بذري يا خوراكي) بايستي تعداد غده هاي كاشته شده بر اساس تعداد ساقه هايي كه از غده انتظار مي رود در نظر گرفته شود. اين تحقيق به منظور بررسي امكان استفاده از ضايعات سيب زميني در كشت و ارايه راهكارهايي براي افزايش بهره وري توليد اين محصول صورت گرفته است. در اين تحقيق روش جديدي براي جلوگيري از ضايعات سيب زميني ارايه و ريزغده هاي سيب زميني به عنوان جايگزين غده هاي بذري در توليد سيب زميني استفاده و نتايج موفقيت آميزي حاصل شده است. در اين تحقيق به منظور بررسي انطباق نتايج حاصل از اجراي طرح با شرايط زارعين و مقايسه كارآيي استفاده از ريزغده با روش متداول در راستاي كاهش هزينه توليد و ضايعات سيب زميني آزمايشي در قالب طرح تحقيقي-ترويجي در سه منطقه از استان زنجان در قطعاتي به مساحت نيم هكتار و با دو تيمار مصرف 2-3 عدد ريزغده و غده اندازه بذري (شاهد) به اجرا درآمد. نتايج حاصل از آزمون t وz  وتجزيه مركب و مقايسه ميانگين هاي تيمارها ضمن تاييد فرضيه امكان استفاده از ريز غده در توليد سيب زميني نشان داد كه اختلاف معني داري بين تيمارها از نظر تعداد ساقه هاي اصلي، درصد ماده خشك و عملكرد محصول وجود ندارد كه در تاييد نتايج سه ساله طرح مي باشد. متداول كردن مصرف ريزغده موجب صرفه جويي در استفاده از نهاده هاي توليد شده و سودآوري و بهره وري توليد را افزايش مي دهد. بطوري كه محاسبه هزينه فرصت ضايعات سيبزميني نيز نشان داد كه استفاده از غده هاي ريز در توليد سيب زميني مي تواند از طريق صرفه جويي در مصرف بذر موجب افزايش توليد اين محصول به ميزان حدود 190 درصد، كاهش هزينه هاي بذر به ميزان 7/3 برابر و افزايش دريافتي خالص توليدكنندگان به ميزان 3/3 برابر شود. ضمن اينكه اين كار موجب صرفه جويي در سطح زير كشت سيب زميني به ميزان بيش از 23 هزار هكتار مي شود بدون اينكه مقدار توليد اين محصول دچار نقصان شود. مضاف بر اينكه استفاده از اين روش بالغ بر 500 هزار ميليون كيلوكالري انرژي مازاد توليد مي كند كه برابر با نياز فيزيولوژيكي 217 ميليون نفر در يك روز است.

 
کلید واژه: ضايعات سيب زميني، ريزغده، غده بذري، بهره وري، هزينه فرصت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 487   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی