برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر بازاریابی رابطه ای بر اعتماد و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک صادرات استان فارس)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كاظمي مهدي,خجسته غلامرضا*
 
 *گروه مديريت، دانشگاه سيستان و بلوچستان، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات مالي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز بازاریابی خدمات مالی
زمان:  1389دوره 2
 
چکیده: 

در فضاي رقابتي موجود در صنعت بانكداري، داشتن مشتريان وفادار عامل مهمي در توفيق سازمان هاي خدمات مالي محسوب مي شود كه مي توان از طريق تمركز بر مشتري و بازاريابي رابطه اي به اين مهم دست يافت .هدف از مقاله حاضر 3، بررسي تاثير مباني بازاريابي رابطه اي( شايستگي، ارتباطات، تعهد و اداره تعارض) بر اعتماد و وفاداري مشتري است. در اين تحقيق، 2 فرضيه اصلي مورد بررسي قرار مي گيرند. جامعه آماري تحقيق از مشتريان وفادار و با سابقه شعب بانك صادرات استان فارس، شهرستان شيراز تشكيل شده و ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه مي باشد. همچنين از روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي طبقه اي براي انتخاب نمونه آماري استفاده شده است كه در مجموع 369 مشتري داده هاي اين پژوهش را تامين نمودند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه مباني بازاريابي رابطه اي به طور مستقيم بر اعتماد مشتري و به طور غير مستقيم (از طريق اعتماد مشتري) بر وفاداري مشتري تاثير مي گذارند.

 
کلید واژه: بازاريابي رابطه اي، اعتماد مشتري، وفاداري مشتري، بانكداري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 400   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی