برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

عوامل موثر بر تلفات ماهي قزل آلا در استان آذربايجان شرقي

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: شهنوازي علي,اشراقي پروانه
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  قطب علمی مهندسی بازیافت و ضایعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
زمان:  1384دوره 2
 
 
چکیده: 

به منظور بررسي عوامل موثر بر تلفات ماهي قزل آلا در واحدهاي پرورشي استان آذربايجان شرقي، جامعه مورد مطالعه به سه گروه تقسيم و از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي جهت تعيين حجم نمونه استفاده شد. نتايج نشان داد متوسط تلفات در واحدهاي استان، بين 4 الي 25 درصد است و متغيرهاي سطح توليد، تعداد و وزن بچه ماهي، دبي آب ورودي، مقدار غذا و وزن برداشت از عوامل موثر و معني دار بر ميزان تلفات مي باشند به طوري که با افزايش توليد، وزن بچه ماهي و دبي ورودي، ميزان تلفات کاهش و با افزايش مقدار غذاي مصرفي، تعداد بچه ماهي و وزن برداشت تلفات گسترش مي يابد. نتايج محاسبه کششها مشخص نمود توليد و تعداد بچه ماهي به ترتيب بيشترين تاثير منفي و مثبت را بر تلفات دارند. بنابراين جهت کاهش تلفات در واحدهاي استان، افزايش توليد به همراه انتخاب بچه ماهي با وزن بيشتر، افزايش دبي آب ورودي، و کاهش تعداد بچه ماهي، غذاي مصرفي و وزن برداشت توصيه مي شود.

 
کلید واژه: آبزي پروري، قزل آلاي رنگين کمان، تلفات
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 101   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی