برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

عوامل موثر بر انتخاب کانال دریافت خدمات بانکی مشتریان (مطالعه موردی: بانک ملت)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: عباسي جواد,درويشي آذر
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات مالي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز بازاریابی خدمات مالی
زمان:  1389دوره 2
 
چکیده: 

كانال اينترنت و كانال دستگاه خودپرداز) ميپردازد. براي جمع آوري اطلاعات پژوهش از پرسشنامه توسعه يافته آلبسا (2007) و پيترسون و اببرز (2008) استفاده شد. حدود 430 پرسشنامه بين مشتريان شعب و مشتريان دارنده كارتهاي بانك ملت كه از دستگاههاي خود پرداز بانك استفاده ميكردند، در هفت منطقه تهران توزيع شد كه از اين تعداد، حدود397  پرسشنامه جمع آوري شد. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از نرم افزار ليزرل و نرم افزار Spss16 انجام شد. در بررسي تاثير متغير ها بر رفتار انتخاب مشتريان مشخص شد كه بين متغيرهاي ميل به روابط اجتماعي و انتخاب كانال شعبه، شناخت از دستگاه خود پرداز و انتخاب كانال دستگاه خودپرداز، ميل به كنترل اطلاعات شخصي و انتخاب كانال دستگاه خودپرداز، شناخت از اينترنت و انتخاب كانال اينترنت، راحتي ادراك شده از اينترنت و انتخاب كانال اينترنت رابطه معني دار و مثبتي وجود دارد. ولي يافته هاي پژوهش تاثير ميل به كنترل اطلاعات شخصي بر انتخاب كانال اينترنت، راحتي ادراك شده از دستگاه خودپرداز بر انتخاب كانال دستگاه خودپرداز و نيز تاثير جنسيت بر انتخاب كانال هاي الكترونيكي را تاييد نكردند.
همچنين، نتابج حاكي از آن بود كه بين متغيرهاي جمعيت شناختي سن و تحصيلات دانشگاهي و متغير انتخاب كانال هاي الكترونيكي مشتريان بانك رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

 
کلید واژه: مديريت كانالهاي چندگانه، كانال شعبه، كانال اينترنت، كانال دستگاه خودپرداز، بانك ملت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 79   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی