برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه مقدماتی برای تعیین اندازه های دستگاه تناسلی خارجی در مردان جوان و ارتباط آن ها با پارامترهای سوماتومتریک مشخص

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مهربان داراب,نادري غلامحسين,تحويلداري سيدعلي,اكبرگيلاني حميدرضا,صالحي مسعود
 
 
 
عنوان همایش: كنگره انجمن اورولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن اورولوژی
زمان:  1384دوره 5
 
چکیده: 

اهداف: 1- تعيين اندازه هاي دستگاه تناسلي خارجي در مردان جوان. 2- بررسي رابطه اندازه هاي دستگاه تناسلي خارجي با پارامترهاي سوماتومتريك مشخص.
روش اجرا: اندازه هاي دستگاه تناسلي خارجي در مردان جوان (كمتر از 40 سال) به همراه پارامترهاي سوماتومتريك مشخص در نمونه هاي جمعيت مردان جوان در نقاط مختلف تهران و به تعداد 170 نفر اندازه گيري شد. اندازه گيري توسط اطباي طرح پس از آموزش عملي به منظور يكنواخت كردن روش بررسي، انجام گرفت
.
يافته ها: ميانگين سن
6.09-26.17 سال ميانگين قد  175±6.52سانتي متر، ميانگين وزن  72.66±11.18كيلوگرم، ميانگين 23.51±3.18 BMI ميانگين نسبت به دور كمر به دور باسن  0.88±0.005ميانگين طول انگشت اشاره10.31±1.51 ، ميانگين طول بيضه ها  4.94±0.52سانتيمتر دامنه 3.90 تا 7.25 ميانگين طول بيضه راست 4.91 تا 0.54 سانتيمتر دامنه 3.80 تا 7.00، ميانگين طول بيضه چپ  0.60±4.97سانتيمتر دامنه 3.70 تا 7.5، ميانگين طول تمام آلت12.631±1.55  سانتيمتر دامنه 9.00 تا 1.00 ميانگين طول تنه آلت  9.58±1.41سانتيمتر دامنه 6.50 تا 13.60، و ميانگين طول گلانس  3.5±0.4سانتيمتر دامنه 2.00 تا 5.00 بررسي هاي همبستگي متغيرهاي تحقيق نشان دهنده ارتباط مثبت بين قد و طول آلت P=0.01 و 0.180 و طول انگشت اشاره با طول آلت P=0.05 وr=0.150  بود. درجه همبستگي اندازه گلانس با ساير متغيرها با دور كمر  P=0.000و r=0.276 بادور باسن P=0.000 وr=0.270  با وزن P=0.000 و r=0.281 با قدP=0.020 r=0.0.173  و با P=0.003 BMI مي باشد، بين اندازه آلت و بيضه ها با سن داوطلبان همبستگي ملاحظه نشد. اختلاف قابل ملاحظه آماري بين اندازه بيضه هاي راست و چپ مشاهده نشد .Test paired Two sample for Means, P=0.078
بحث و نتيجه گيري: اطلاعات در مورد اندازه هاي دستگاه تناسلي در مردان جوان در اين تحقيق مقدماتي ارايه مي شود. همبستگي بين طول آلت و اندازه گلانس با پارامترهاي سوماتومتريك مخصوصا قد و طول انگشت اشاره و ديگر پارامترها ممكن است از نظر باليني كاربرد داشته باشد. اين مطالعه براي بالا بردن حجم جمعيت مورد مطالعه ادامه خواهد يافت.

 
کلید واژه: دستگاه تناسلي خارجي مردان، سوماتومتري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 159  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی