نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

حذف هیدروکربن های نفتی از پساب واحد پلی استایرن پتروشیمی تبریز با استفاده از فرایند اکسیداسیون پیشرفته UV/H2O2

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عليشيري علي*,قاسمي عبدالحسين,ناطقي اسماعيل,فتايي ابراهيم
 
 *آزمايشگاه آب و بازيافت پتروشيمي تبريز، تبريز، ايران
 
عنوان همایش: سمينار شيمي كاربردي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن حرارتي و برودتي
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

در اين کار، اثر فرايند اکسيداسيون پيشرفته UV/H2O2 بر حذف برخي هيدروکربنهاي نفتي (بنزن، تولوئن، اتيل بنزن و استايرن مونومر) در پساب خروجي واحد پلياستايرن پتروشيمي تبريز با انجام آزمايشي به صورت فاکتوريل بر پايه طرح کامل تصادفي با سه تکرار بررسي شد. ابتدا، غلظت بهينه H2O2 در کاهش هيدروکربن هاي نفتي تعيين گرديد. فاکتورهاي آزمايشي شامل pH در سه سطح (4، 7 و 10) و زمان ماند نيز در سه سطح (0.5، 1.5 و 2 ساعت) مي باشند. نتايج نشان داد که ميزان حذف هيدروکربن هاي نفتي در pH هاي اسيدي نسبت به قليايي و خنثي به مراتب بيشتر است. با افزايش زمان ماند، ميزان حذف بنزن، تولوئن، اتيل بنزن و استايرن مونومر افزايش يافت. بيشترين راندمان حذف بنزن، تولوئن، اتيل بنزن و استايرن مونومر در pH چهار حاصل شد و با افزايش pH از راندمان حذف در فاضلاب کاسته شد. با افزايش زمان ماند ميزان بنزن، تولوئن، اتيل بنزن و استايرن مونومر بيشتري از فاضلاب حذف گرديد

 
کلید واژه: فرايندهاي اکسيداسيون پيشرفته، UV/H2O2، هيدروکربن هاي نفتي، فاضلاب، پپتروشيمي تبريز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 179   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی