برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر کلرید کلسیم بر خواص کمی و کیفی و کاهش تلفات

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: محمودي مجتبي,اخلاقي اميري نگين,فروتن عبدالرضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  قطب علمی مهندسی بازیافت و ضایعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
زمان:  1384دوره 2
 
چکیده: 

كلسيم يكي از مهمترين عناصر معدني است كه در بهبود كيفيت، سفتي پوست و عمر انباري ميوه موثر است. ميوه هاي با مقادير بالاي كلسيم در مقابل بيماري هاي قارچي مقاوم ترند و قابليت حمل و نقل بهتري دارند و در شرايط مساعد مدت بيشتري باقي مي مانند. به منظور بررسي اثر كلريد كلسيم بر خواص كمي و كيفي و انباري ميوه مركبات آزمايشي به صورت محلول پاشي قبل از برداشت و غوطه وري بعد از برداشت انجام پذيرفت. مرحله اول آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل: شاهد، محلول پاشي 5/2 و 5 در هزار كلريد كلسيم در دو نوبت (خرداد و تير) و محلول پاشي 5/2 و 5 در هزار كلريد كلسيم در سه نوبت (خرداد، تير و آبان) بر درختان كاملا بارده پرتقال تامسون و نارنگي انشو به اجرا در آمد. مرحله دوم آزمايش بصورت فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي با سه تكرار انجام پذيرفت. اين مرحله شامل غوطه وري به مدت يك ساعت با سطوح صفر، 15 و 30 در هزار كلريد كلسيم بر روي ميوه هاي تيمار شده در مرحله اول بود. بعد از انجام غوطه وري، كليه ميوه ها در انبار معمولي قرار داده شدند. عمليات توزين ميوه ها، هر 15 روز يكبار صورت پذيرفت. آزمايشات تعيين خواص كمي و كيفي ميوه بعد از برداشت ميوه ها و همچنين بعد از پايان دوره انبارداري انجام شد. بررسي هاي آماري نشان داد كه خواص كيفي ميوه تازه پرتقال تامسون ناول بطور معني داري تحت تاثير تيمارهاي محلولپاشي قرار نگرفتند (به استثناي T.S.S). همانند سال اول آزمايش تيمارها اثر كاهشي روي T.S.S داشتند. مقدار اسيد آسكوربيك عصاره كم و كلسيم عصاره افزوده شد. روند تغييرات پتاسيم در عصاره ميوه مشابه غلظت پتاسيم در برگ مي باشد. عملكرد ميوه تامسون ناول و نارنگي انشو تغيير معني داري را نشان نداد. و به علت سال آوري تغييرات قابل توجهي در تيمارها مشاهده مي شود كه نمي توان به اثر تيمارهاي مختلف محلولپاشي نسبت داد. خواص كيفي ميوه نارنگي مانند اسيديته كل، قطر پوست و وزن متوسط ميوه بطور معني داري تغيير يافتند. برخلاف رقم تامسون غلظت ويتامين C در تيمارهاي محلولپاشي كاهش يافت. در حاليكه غلظت كلسيم روند مشخصي نشان نداد. پس از طي دوره انباري اثر محلولپاشي و غوطه وري در تيمارهاي مختلف روي pH وTA  عصاره ميوه نارنگي انشو اثر معني دار نبود. در رقم تامسون ناول اثر تيمار ها بر وزن خشك پوست و گوشت ميوه، pH، ‏TSS و كلسيم عصاره معني دار شد. اثر محلول پاشي و غوطه وري كلريد كلسيم بر درصد تلفات ميوه نارنگي انشو معني دار نبوده و حداكثر تلفات ميوه در تيمار اثر متقابل شاهد محلول پاشي در تيمار 15 در هزار غوطه وري ايجاد گرديد. بيشترين درصد تلفات ميوه در رقم پرتقال تامسون به ترتيب در تيمارهاي اثر متقابل تيمار شاهد محلول پاشي در تيمارهاي 30 در هزار و شاهد غوطه وري ايجاد گرديده است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 1460   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی