برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تولید تتراهیدروفوران از انیدرید مالئیک با استفاده از کاتالیستهای دوعملگر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: آقازيارتي محمد*,كاظميني محمد,سلطانيه محمد,صاحبدل فر سعيد
 
 *دانشگاه صنعتي مالک اشتر
 
عنوان همایش: كنفرانس پتروشيمي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  شرکت ملی صنایع پتروشیمی
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

در اين تحقيق، تبديل انيدريد مالئيک به تتراهيدروفوران در يک سيستم راکتوري دوغابي و با استفاده از کاتاليستهاي دوعملگر متشکل از جزء هيدروژناسيون Cu-ZnO-ZrO2 و زئوليتهاي مختلف بعنوان جزء آبگير بررسي شد. کاتاليستهاي دوعملگر به روش همرسوبي-ته نشيني تهيه شدند و مشخصات آنها بوسيله آناليزهاي XRD و BET تعيين گرديد. نتايج آزمايشهاي راکتوري با جزء هاي آّبگير مختلف نشان داد که کاتاليست دو عملگر شامل Cu-ZnO-ZrO2 و زئوليت H-Y نسبت به ترکيبات ديگر کارايي بهتري در توليد تتراهيدروفوران از انيدريد مالئيک دارد. همچنين نتايج حاصل از تستهاي راکتوري با نسبتهاي مختلف جزء هيدروژناسيون به جزء آبگير، نشان داد که نسبت 3 به 1 از جزء هيدروژناسيون به جزء آبگير در کاتاليست دوعملگر، بهترين عملکرد را در توليد تتراهيدروفوران از انيدريد مالئيک دارد. در اين حالت درصد تبديل انيدريد مالئيک و گزينش پذيري نسبت به تتراهيدروفوران بترتيب 100 درصد و 65 درصد بود. ضمنا همه کاتاليستهاي بکار رفته در اين تحقيق، از پايداري بسيار خوبي برخوردار بودند. در نهايت، نتيجه گرفته شد که کاتاليست دوعملگر Cu-ZnO-ZrO2/H-Y کارايي بالايي در توليد تتراهيدروفوران از انيدريد مالئيک دارد.

 
کلید واژه: انيدريک مالئيک، تتراهيدروفوران، کاتاليست دو عملگر، Cu-ZnO-ZrO2، زئوليت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 49   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی