برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه ويژگيهاي شخصيتي با سبكهاي عشق (صميميت، لذت و تعهد) در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي شهر اهواز

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مشاك رويا
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
زمان:  1387دوره 1
 
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، رابطه ويژگيهاي شخصيتي (روان رنجورخويي، برونگرايي، باز بودن نسبت به تجربه، توافق و وجداني بودن) با سبكهاي عشق (صميميت، لذت و تعهد) در دانشجويان دانشگاه آزاد شهر اهواز بود. نمونه پژوهش شامل 120 نفر دانشجو بود كه در سال تحصيلي 87-1386 به تحصيل اشتغال داشتند و به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند و با آزمونهاي شخصيتي نئو(NEO-FFI)  و اشترنبرگ مورد ارزيابي قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغييري نشان داد كه: بين روان نژندي با عشق، صميميت، لذت و تعهد دانشجويان رابطه منفي معني دار وجود دارد. بين برونگرايي، توافق و وجداني بودن با عشق، صميميت و تعهد دانشجويان رابطه مثبت معني داروجود دارد و همچنين؛ بين برونگرايي، باز بودن نسبت به تجربه، توافق و وجداني بودن با لذت رابطه مثبت معني دار وجود دارد.

 
کلید واژه: ويژگيهاي شخصيتي، صميميت، لذت، تعهد، دانشجويان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 95   pdf-file
 


moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی