نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

پیش تغلیظ یون کبالت با استفاده از روش میکرواستخراج مایع- مایع کمک شده با هوا و آنالیز آنها توسط اسپکترومتری جذب اتمی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سرورالدين سعيدمحمد*,فرج زاده ميرعلي,حسنياني عبداله*,افشارمقدم محمدرضا
 
 *گروه شيمي تجزيه، دانشکده شيمي، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران
 
عنوان همایش: سمينار شيمي كاربردي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن حرارتي و برودتي
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

در مطالعه حاضر، يك روش ساده و حساس ميکرو استخراج مايع مايع كمك شده با هوا (AALLME) براي استخراج كبالت (??) قبل از اندازه گيري آن با اسپکترومتري جذب اتمي كوره گرافيتي ارائه شده است. روش تجزيه اي بر اساس تشکيل كمپلکس كبالت با ليگاند سديم دي اتيل دي تيو كاربامات (SDDTC) مي باشد. پس از انجام AALLME، كمپلکس تشکيل شده به داخل حلال 1و 2- دي برومواتان استخراج گرديد. تاثير پارامترهاي مختلفي از قبيل نوع بافر، نوع وحجم حلال استخراج كننده، حجم فازآبي، غلظت ليگاند، قدرت يوني و زمان و سرعت سانتريفوژ بررسي شده است. همچنين تاثير يونهاي مزاحم بر كارايي روش مورد بررسي قرارگرفت. تحت شرايط بهينه ي استخراج، روش مورد نظر محدوده ي خطي وسيعي بين 5-200ng L-1 نشان داد. پارامترهاي تجزيه اي ديگر روش پيشنهادي عبارتند از: فاكتور تغليظ 274، حدتشخيص1.6ng L-1 ، حد اندازه گيري 5ng L-1  و انحراف استاندارد نسبي 2.9%. روش پيشنهادي براي اندازه گيري كبالت در نمونه هاي حقيقي بدون اسپايك و اسپايك شده با موفقيت بکاربرده شد.

 
کلید واژه: اسپکترومتري جذب اتمي كوره گرافيتي، كبالت، ميکرو استخراج مايع- مايع كمك شده با هوا، سديم دي اتيل دي تيو كاربامات
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 163   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی