برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اصلاح سطح آلیاژ آلومیناید تیتانیم گاما به روش نیتروژن دهی پلاسمایی متداول

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عباسي عرفان*,حسيني سيدرحمان,احمدي مهدي
 
 *دانشکده مهندسي مواد، دانشگاه صنعتي مالک اشتر اصفهان
 
عنوان همایش: سمينار ملي مهندسي سطح
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم و تكنولوژي سطح ايران، پژوهشگاه مواد و انرژي
زمان:  1394دوره 16
 
چکیده: 

هدف از تحقيق حاضر، بررسي تاثيرات فرايند نيتروژن دهي پلاسمايي متداول بر ترکيب شيميايي، ريزساختار و سختي سطح آلياژ آلومينايد تيتانيم است. فرايند نيتروژن دهي در دماي 800 درجه سانتي گراد، زمان هاي 10، 20 و 30 ساعت و با نسبت گاز N2/H2=1 انجام شد. آزمون هاي مشخصه يابي با استفاده از FESEM، EDS، XRD، RBS و ريزسختي سنج انجام شدند. بررسي سطح نمونه ها، دو منطقه مجزاي نيتروژن دهي شده در نزديک لبه و منطقه اي شامل اکسيدهاي سطحي را در مرکز نمونه نشان مي دهد. تمايل بالاي آلياژ به تشکيل اکسيد و شدت ناکافي و توزيع غيريکنواخت پلاسما روي سطح، منجر به تشکيل لايه هاي غيرفعال سطحي شده و از نفوذ نيتروژن به زيرلايه جلوگيري کرده است. نتايج آزمون سختي سنجي توزيع غيريکنواخت سختي در سطح را نشان مي دهد، به طوريکه حداکثر سختي 1100 HV0.01بعد از 30 ساعت عمليات تنها در ناحيه نيتريدشده به دست آمد. بر اساس نتايج آزمون هاي مشخصه يابي و زمان بالاي عمليات، استفاده از روش نيتروژن دهي پلاسمايي متداول، انتخاب مناسبي براي کاربردهاي صنعتي آلياژهاي آلومينايد تيتانيم گاما به نظر نمي رسد.

 
کلید واژه: آلومينايد تيتانيم گاما، نيتروژن دهي پلاسمايي، سد نفوذي، اکسيد سطحي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 74   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی