برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی میزان دستیابی به حداقل های ضروری یادگیری از دیدگاه دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری مامایی اصفهان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: احسان پور سهيلا*,كاظمي اشرف‌
 
 *گروه مامايي علوم پزشکي اصفهان
 
عنوان همایش: همايش رويكردهاي نوين ارزشيابي آموزشي در علوم پزشكي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، معاونت آموزشي
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

زمينه وهدف: بدون شك يكي از مهمترين عوامل موثر در پيشرفت بشر در قرن اخير توجه به فرآيند ارزشيابي بوده است و در اين راستا در يك موسسه آموزشي تعيين ميزان موفقيت و دستيابي به اهداف، پي بردن به نقاط قوت و ضعف، اصلاح برنامه آموزشي از طريق ارزشيابي امكان پذير است. از آنجايي كه مامايي بعنوان شاخه اي از طب به مراقبت مادر چه قبل، حين و بعد از زايمان مي پردازد، بنابراين ضروري است كه دانشجويان اين رشته در پايان دوره تحصيل از حداقل توانمندي براي ارايه اين خدمات برخوردار باشند. در اين پژوهش ابتدا حداقل هاي ضروري يادگيري دانشجويان كارشناسي مامايي در برخي دروس تخصصي تعيين گرديده و سپس ميزان دستيابي دانشجويان به اين اهداف در دو دوره بررسي گرديده است.
روش کار: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي و به تعبيري نوعي ارزشيابي آموزشي بر مبناي الگوي سيپ
(CIPP) مي باشد. جامعه پژوهش را دانشجويان مامايي كه كليه واحدهاي حوزه كارشناسي مامايي را گذرانده اند و آماده امتحان فينال عملي مي باشند، تشكيل مي دهد كه شامل دو دوره مامايي و تعداد 36 نفر مي باشد دانشجوياني كه بيش از دو ترم تحصيلي مهمان بوده اند يا در دانشكده ديگري تحصيل نموده و به اين دانشكده منتقل شده اند از نمونه هاي پژوهش حذف گرديده اند. محيط پژوهش دانشكده پرستاري مامايي اصفهان بوده، ابزار گردآوري پرسشنامه بوده كه به روش تكنيك دلفي با استفاده از نظر اساتيد تهيه گرديده، مجموعا 61 واحد درسي تخصصي مورد بررسي قرار گرفت و با شاخص ديدن، شنيدن، مطالعه، تجربه و توانايي انجام كار مورد سنجش قرار گرفت .
يافته ها: حداقل هاي ضروري در درس بهداشت مادر و كودك در 66 عنوان، بارداري و زايمان در 90 عنوان، بيماريهاي زنان 44 عنوان، بيماريهاي داخلي جراحي در مامايي 113 عنوان، بيماريهاي كودكان 22 عنوان، بيماريهاي نوزادان 39 عنوان، فن مامايي 28 عنوان استخراج گرديد
.
بحث و نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه در بيش از
0.90 موارد كليه دروس طبق سر فصل مصوب ستاد انقلاب فرهنگي توسط استاد مربوطه در كلاس تدريس شده است. در آموزش باليني دربرخي موارد نا شايع و حتي شايع دانشجويان تجربه كافي نداشته اند (نظير زايمان بريچ، فورسپس، كانسرهاي زنان بازديد از فيلد و مشاوره يائسگي .....) اكثر مطالب را دانشجويان در سر كلاس درس از استاد شنيده اند و متاسفانه كمتر به منابع اعلام شده توسط استاد مراجعه و مطالعه داشته اند، همچنين يافته ها نشان داد كه در برخي موارد تجربه دانشجو در كسب مهارت ضعيف مي باشد، پيشنهاد مي شود اساتيد از روش هاي نوين در جهت فعال سازي دانشجو در كلاس درس استفاده نمايند، همچنين براي آموزش موارد نا شايع از فيلم، مولاژ و ساير وسايل سمعي بصري جديد براي آموزش دانشجو بهره گيرند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 127  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی