برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه تاثیر اسانس آویشن شیرازی نانولیپوزومی بر روی تولید شیگاتوکسین 2 باکتری اشرشیاکلی O157:H7

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خطيبي سيدامين*,ميثاقي علي*,موسوي ميرحسن,آخوندزاده بستي افشين
 
 *گروه بهداشت و کنترل کيفي مواد غذايي، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: سمينار شيمي كاربردي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن حرارتي و برودتي
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

باکتري اشرشيا کلي O157:H7 در سطح جهان، به عنوان يک خطر جدي براي سلامت عمومي محسوب شده و امکان حضور آن در انواع مختلفي از مواد غذايي وجود دارد. مکانيسم دقيق بيماريزايي اين باکتري تا به حال به روشني مشخص نشده است ولي شيگاتوکسين ها به عنوان عوامل اصلي بيماري زايي آن شناخته شده اند. در سال هاي اخير، به دليل افزايش آگاهي و نگراني مصرف کنندگان مواد غذايي نسبت به مواد افزودني شيميايي سنتتيک، کارشناسان علاقه روز افزوني را نسبت به استفاده از مواد ضدميکروبي طبيعي نظير اسانس هاي گياهي نشان دادهاند. انکپسولاسيون اسانس هاي روغني در مقياس نانو، مانع واکنش ترکيبات زيستي فعال آن ها با اجزاي مواد غذايي، حفظ بهتر ترکيبات فعال آن و افزايش فعاليت زيستي اين ترکيبات مي شوند. در مطالعه حاضر تاثير نانوانکپسولاسيون اسانس آويشن به فرم ليپوزوم بر روي اثر ضدميکروبي آن عليه توليد شيگاتوکسين 2 باکتري اشرشيا کلي O157:H7 مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که حداقل غلظت بازدارندگي (MIC) و کشندگي  (MBC)اين اسانس به حالت نانوليپوزومي (به ترتيب برابر با %0.15 و %0.02) در مقايسه با فرم آزاد (هر دو برابر با %0.03) کاهش مي يابد. همچنين غلظت هاي 50 و 75 درصد MIC اسانس نانوليپوزومي بر روي توليد شيگاتوکسين 2 موثرتر از غلظت هاي مشابه اسانس در فرم آزاد بودند (p>0.05). نتايج مطالعه حاضر نشان داد که از طريق سيستم هاي رهاسازي کنترل شده نظير نانوليپوزوم مي توان اثر ضدميکروبي اين ترکيبات را به صورت بالقوه اي افزايش داد.

 
کلید واژه: آويشن شيرازي، نانوليپوزوم، توکسين، اشرشيا کلي O157:H7
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 119   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی