برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین گروههای سنگی مخزنی سازند آسماری در یکی از میادین نفتی ایران بر مبنای نمودارهای پتروفیزیکی با استفاده از روش منطق فازی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: احمدي اكرم,رضايي محمدرضا,معلمي سيدعلي,فهمي هدايت
 
 
 
عنوان همایش: همايش انجمن زمين شناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن زمين شناسي ايران
زمان:  1384دوره 9
 
چکیده: 

بهره برداري صحيح از مخازن هيدروكربوي مستلزم بررسي دقيق رفتار مخزن و سيالات موجود در آن مي باشد. اولين مرحله پيش بيني رفتار مخزن در طي توليد، تعيين گروههاي سنگي مخزني است. با استفاده از گروههاي سنگي مخزني مي توان بخش هاي مخزني را از بخش هاي غير مخزني تفكيك كرد. به عبارت ديگر تعيين گروههاي سنگي مخزني جهت شناسايي واحدهاي جرياني و پيوستگي قائم و جانبي آنها مي باشد. در روش سنتي تعيين گروههاي سنگي مخزني سه فاكتور ليوتولوژي، هندسه فضاهاي خالي و ميزان تخلخل و تراوايي مد نظر قرار مي گيرد. در اين روش زمان بر، مغزه هاي نفتي داده هاي اصلي مورد نياز هستند. تهيه مغزه هاي نفتي بسيار پر هزينه بوده و لذا تنها معدودي از چاههاي هر ميدان را بدين روش مي توان بررسي نمود. اين در حالي است كه از همه چاههاي يك ميدان نموارهاي پتروفيزيکي تهيه گرديده و امكان بررسي جامع تري را فراهم مي كنند.
طي سالهاي اخير روش هاي رياضي و هوشمند در زمينه صنعت نفت و ارزيابي مخازن كارايي زيادي را از خود نشان داده اند. روش منطق فازي به دليل امكان به كارگيري اطلاعات كيفي و مبهم كه در زمين شناسي فراوان هستند در مقايسه با ساير روشهاي رياضي نظير سلولهاي عصبي مي تواند كارايي بهتري را از خود نشان دهد. در اين مطالعه از روش منطق فازي و با استفاده از امكان فازي به عنوان ابزار هوشمند جهت تعيين گروههاي سنگي مخزني بر مبناي نمودارهاي پتروفيزيکي استفاده شده است. داده هاي نمودارهاي پتروفيزيکي مورد استفاده در اين بررسي مربوط به يك حلقه چاه در مخزن آسماري يكي از ميادين جنوب غرب ايران مي باشند. در اين مطالعه جهت استفاده از روش منطق فازي از برنامه نويسي تحت نرم افزار مطلب استفاده شد. علي رغم عدم وجود نمودارهاي پتروفيزيکي جديد و پيچيدگي و ناهمگن بودن مخزن از لحاظ زمين شناسي، روش منطق فازي در تعيين گروههاي سنگي مخزني موفق بوده است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 65  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی