برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ماگماتیسم، دگرسانی و ارتباط آن با کانی زایی در محدوده زایلیک

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سياح نکيسا,خاكزاد احمد,خداپرست مهدي
 
 
 
عنوان همایش: كنگره بين المللي تخصصي علوم و زمين
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمي علوم و زمين
زمان:  1394دوره 34
 
چکیده: 

زون ارسباران يکي از فعالترين مناطق ماگمايي ايران در ترشيري است. در اين زون فعاليتهاي ماگمائي از کرتاسه زرين آغاز شده و تا کواترنري ادامه داشته است. برونزدهاي ماگمايي در محدوه اهر – مشگين شهر که محدوده مورد مطالعه زايليک در اين محور قرار دارد به شرح زير قابل تفکيک است.
فاز ماگمايي ائوسن – بالايي – اليگوسن آغازي کهن ترين واحد آذرين خروجي است که شامل واحدهاي آذرآواري و گدازه هاي آتشفشاني با ترکيب حدواسط مي باشد. فاز ماگمايي ميوسن – پليوسن با ترکيب داسيتي تاريوليتي به صورت گنبدهاي ريوليتي بخش قابل توجهي از جنوب باختر محدوده را پوشانده است. فازماگمايي بعدازائوسن باترکيب اسيدي شامل سنگهاي داسيتي وريوداسيتي است که نقش عمده اي در کاني زايي محدوده دارد. دگرساني در اين محدوده با گسترش قابل توجهي مشاهده مي شود و دگرساني هاي آرژيليک، سيليسي، پروپليتيک و فيليک قابل تفکيک هستند.
دگرساني آرژيلي گسترده ترين دگرساني در محدوده است که به علت باقي ماندن اکسيدهاي آهن در محل اغلب به رنگ زرد و نارنجي و قرمز مشاهده مي شود. دگرساني سيليسي بصورت رگه هاي سيليسي در محدوده تظاهر دارند که همراهي معني داري با دگرساني آرژيلي را نشان مي دهند. اين دگرساني از نظر کاني زايي باردار است. دگرساني پروپليتيک واحدهاي آذرآواري محدوده را تحت تاثير قرار داده و بخصوص در اطراف رگه ها قابل مشاهده است. دگرساني فيليک گسترش قابل توجهي را در جنوب باختر زايليک دارد. کاني زايي فلزي در محدوده حاوي درصد بالايي از پيريت است که دگرساني و باروري فازهاي بعدي ماگماتيسم نقش مهمي را ايفا مي کند.
روش
IP و RS امتداد رگه سيليسي را تا عمق بيش از 70 متري نشان مي دهد.گسترش زون آرژيلي حاوي مقدارفراوان پيريت به سمت پايين سبب گسترش محدوده با IP بالا در عمق مي باشد.

 
کلید واژه: زايليک، دگرساني، آرژيلي، رگه هاي سيليسي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 45   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی