برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي غلظت سرب در آئروسل هاي ناشي از فرآيند معدنکاري در منطقه معدني انگوران

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: قديمي سعيده,فرقاني تهراني گيتي,اسدي علي
 
 
 
عنوان همایش: كنگره بين المللي تخصصي علوم و زمين
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمي علوم و زمين
زمان:  1394دوره 34
 
 
چکیده: 

هدف از اين مطالعه، تعيين ميزان آئروسل هاي موجود در محدوده معدن روي- سرب انگوران و خارج از آن و بررسي غلظت عنصر سرب در آئروسل ها مي باشد. به اين منظور، تعداد 36 نمونه آئروسل از محدوده مورد مطالعه در طي يکسال (1394 -1393) در فصل هاي مختلف با استفاده از روش هاي استاندارد برداشت شد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که بين غلظت کل ذرات معلق (TPS) و فرايند معدنکاري رابطهمعناداري وجود دارد به اين نحو که با دور شدن از محدوده معدني، از غلظت کل ذرات آئروسل کاسته مي-شود. هم چنين کم بودن غلظت کل ذرات آئروسل در بالادست معدن (خلاف جهت باد غالب) نسبت به پائين دست (جهت باد غالب)، نشان از تاثير جريان باد بر انتشار ذرات آئروسل مي باشد. غلظت عنصر سرب در نمونه هاي مورد مطالعه کم تر از حدود استاندارد جهاني مي باشد. غلظت سرب نمونه ها رابطه مستقيم با غلظت کل ذرات معلق و فرايند معدنکاري در محدوده مطالعاتي دارد. با دور شدن از معدن به طرف بالا دست و پايين دست معدن از غلظت سرب کاسته مي شود و غلظت عنصر سرب در مناطق بالادست (خلاف جهت باد غالب) نسبت به مناطق پايين دست (جهت باد غالب) کم تر مي باشد که گوياي تاثير باد در انتشار ذرات حاوي سرب است. بيشينه غلظت عنصر سرب مربوط به فصل بهار است.

 
کلید واژه: سرب، آئروسل، غلظت کل ذرات معلق، معدن روي- سرب انگوران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 134   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی