برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی اختصاصات مخزنی سازند آسماری میدان نفتی شادگان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سليماني بهمن,علي زاده پيرزمان سعيد*,جعفري جليل
 
 *دانشگاه شهيد چمران اهواز
 
عنوان همایش: همايش انجمن زمين شناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن زمین شناسی ایران
زمان:  1384دوره 9
 
چکیده: 

ارزيابي اختصاصات مخزني شامل مطالعه پارامترهاي پتروفيزيکي نظير تخلخل، نفوذپذيري و اشباعي؛ تغييرات ليتولوژيکي نسبت به عمق و اختصاصات هيدروکربوري از جمله ضخامت مفيد، غير مفيد و ستون هيدروکربوري است. مخزن آسماري ميدان نفتي شادگان از جمله مخازن کربناته ترشيري ايران است که در 60 کيلومتري جنوب اهواز قرار دارد. اين مخزن به 10 زون تقسيم شده و شامل دو مخزن فوقاني و تحتاني است. بررسي تغييرات ليتولوژي نشان ميدهد که ميزان آهک و شيل با افزايش عمق افزايش مي يابد و تنها در زون 2 و 6 کوارتز درصد عمده اي را تشکيل ميدهد. دولوميتيزاسيون فرايند شايعي است و در زونهاي ماسه سنگي شديدتر بوده، نقش سيمان را بازي مي کند. همراهي سولفات با آن مي تواند مدل سبخايي را براي تشکيل آن تقويت بخشد.
تخلخل و تراوايي مخزن آسماري با شدت دولوميتي شدن تغيير نمي کند بلکه عامل موثر در آن مورفولوژي بلورهاي دولوميت است. بطوريکه بلورهاي لوزي شکل دولوميت نقش موثرتري در افزايش تراوايي دارد. درصد اشباعي آب و نفت در زونهاي 4 و 6 بترتيب بيشترين و کمترين مقدار را دارد. لذا زون 4 مي تواند بعنوان يک زون آبده مخزن را به دو بخش تفکيک نمايد. ولي اين ويژگي در کل مخزن مي تواند نشانه چگونگي تفکيک نفت بصورت لايه اي باشد. بنابر اين عمل جايگزيني نفت توسط فاکتور ليتولوژيکي کنترل شده است. بيشترين ستون هيدرکربوري در زون 6 و 2 (بترتيب 5.5 و 2.5 متر) بوده و لذا اين زونها پتانسيل توليد نفت بالاتري دارند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 190  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی