برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

آناليز اثر اسيد بوريک روي پارامترهاي نوتروني و سينتيکي راکتور کوچک ماژولار نسل جديد NuScale

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسن زاده مصطفي*,امين مظفري مسعود
 
 *پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي، سازمان انرژي اتمي ايران، تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي مهندسي قدرت و نيروگاههاي هسته اي
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن هسته ايي ايران
زمان:  1395دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

اصلي ترين روش حصول توازن نوتروني در يک راکتور هسته اي، کنترل واکنشهاي شکافت و جذب از طريق ميله هاي کنترل، سموم نوتروني و کنترل شيميايي از قبيل مواد محلول در آب مانند اسيد بوريک و يا نيترات گادولينيم مي باشد. در حال حاضر، اسيد بوريک رايج ترين روش کنترل شيميايي در راکتورهاي آب سبک (LWR) و راکتورهاي کوچک ماژولار (SMR) مي باشد که البته به دليل خوردگي بالاي ايجاد شده توسط آن، مطالعات گسترده اي در مورد حذف يا کاهش نقش آن در کنترل راکتورهاي هسته اي در حال انجام است. در اين تحقيق، ميزان تاثير اسيد بوريک بر پارامترهاي نوتروني و سينتيکي راکتور کوچک ماژولار NuScale که توسط کد MCNPX محاسبه شده است شامل پارامترهاي ضريب تکثير موثر (k eff)، توزيع شار نوترون، توزيع محوري و شعاعي توان، فاکتورهاي پيک توان، کسر موثر نوترونهاي تاخيري و طول عمر نوترونهاي آني مي باشد. در اين محاسبات مقدار غلظت اسيد بوريک در خنک کننده براي ايجاد شرايط بحراني 1.8 g/Kgبدست آمده است. مقدار ضريب تکثير موثر بدون حضور اسيد بوريک 1.06231 و مقدار بحراني 0.99994 محاسبه شده است. همچنين در حالت بدون اسيد بوريک، مقدار متوسط شار نوترون هاي حرارتي، فوق حرارتي و سريع به ترتيب 1.85×1013، 8.79×1013 و 3.67×1013 و با حضور اسيد بوريک به ترتيب 1.43×1013، 7.46×1013 و 3.69×1013 بدست آمده است (واحد همه اعداد n.cm-2.s-1 است). همچنين بيشترين مقادير فاکتورهاي پيک توان شعاعي، محوري و کل قلب با حضور اسيد بوريک به ترتيب 1.99، 1.44 و 2.86 بدست آمده است. علاوه بر اين، مقدار کسر موثر نوترون هاي تاخيري با حضور اسيد بوريک و بدون آن به ترتيب 675.9 pcm و 659.03 pcm، و طول عمر نوترونهاي آني نيز به ترتيب 26.09 msو 20.40 msمحاسبه شده است. نتايج نشان مي دهد که حضور اسيد بوريک موجب کاهش پارامترهاي نوتروني و سينتيکي راکتور مي شود.

 
کلید واژه: اسيد بوريک، پارامترهاي نوتروني و سينتيکي، کد MCNPX، راکتور NuScale
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 104   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی