برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سليماني اميري غلامرضا,توتچي فتيدهي معصومه*
 
 *تهران، شادآباد، خ 17 شهريور، 15 متري دوم شمالي، کوچه احمدي، پ 33، ط 2، کدپستي 1371939515
 
عنوان همایش: همايش ملي حاكميت شركتي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه الزهرا، بورس اوراق بهادار تهران
زمان:  1394دوره 2
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

هدف اين پژوهش بررسي تاثير ترکيب هيات مديره بر کيفيت گزارشگري مالي و ريسک در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. براي آزمون فرضيه ها، تعداد 126 شرکت در طي سال هاي 1388 الي 1392 از بين شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش غربال انتخاب شده است. در اين پژوهش تعداد اعضاي هيات مديره، استقلال هيات مديره، رشته تحصيلي اعضاي هيات مديره، سوابق شغلي اعضاي هيات مديره و دانش مالي اعضاي هيات مديره بعنوان متغيرهاي مستقل و کيفيت گزارشگري مالي و ريسک بعنوان متغيرهاي وابسته در نظر گرفته شده است. اندازه شرکت و اهرم مالي هم بعنوان متغيرهاي کنترلي در نظر گرفته شده اند. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد که ارتباط مثبت و معناداري بين اندازه هيات مديره و استقلال هيات مديره با کيفيت گزارشگري مالي وجود دارد و همچنين ارتباط مثبت و معناداري بين دانش مالي اعضاي هيات مديره و ريسک شرکت وجود دارد. و بين رشته تحصيلي اعضاي هيات مديره و سوابق شغلي هيات مديره و دانش مالي هيات مديره با کيفيت گزارشگري مالي ارتباط معناداري وجود ندارد و همچنين بين اندازه هيات مديره و استقلال هيات مديره و رشته تحصيلي اعضاي هيات مديره و سوابق شغلي هيات مديره با ريسک شرکت ارتباطي وجود ندارد.

 
کلید واژه: ترکيب هيات مديره، حاکميت شرکتي، کيفيت گزارشگري مالي، ريسک، اقلام تعهدي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 435   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی